Är det dags att sätta nya mål för verksamheten?

Hur hittar vi mål som enar kraften åt samma håll? Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på Mimer, delar med sig av nio tips från bolagets arbete med målstyrning.

Sommaren går mot höst… hade du mål och drömmar inför semestern? Hoppas det blev som du tänkt dig. Jag hade som mål att springa på morgnarna, har väl gått så där… men rätt fort märkte jag glädjen i att ta tid och mäta med Runkeeper. Så jag kunde sätta mål för mig själv, jag vill kunna springa en mil under timmen ( har inte lyckats ännu). Men om jag inte haft ett mål, då hade det känns omotiverat att förbättra mig. Det är viktigt att ha något att sträcka sig emot för att vilja förbättras.

Och nu är det dags för en höst med jobb igen. Där vi också behöver ständiga förbättringar och förändringar för att hänga med. Det betyder att vi behöver sätta mål som ökar lusten att förbättras.

Alla som jobbar med målstyrning vet hur svårt det kan vara att sätta bra mål. Det ska vara sådana mål som engagerar medarbetarna så de vill prestera sitt bästa. Samtidigt ska målen tillfredsställa både ägare och kunder. Ja och ska det gå att följa upp dem förstås. Mål ska vara satta så det krävs en ansträngning för att nå dem. Det innebär att medarbetarna måste vilja ge det lilla extra för att nå dem. Precis som alla andra företag har vi olika drivkrafter hos våra medarbetare. Hur hittar vi mål som enar kraften åt samma håll?

Här kommer nio tips från Mimer
Det första vi måste besluta är att vi ska nå målen. Det är inget vi bara sätter. Vi sätter dem för att vi tänker nå dem. Och tänker vi nå dem gäller det att alla medarbetare känner till dem, förstår varför vi ska nå dem, blir stolt av att tänka på dem och ser vad de ska göra för att vara delaktiga i måluppfyllelsen. Vårt företag, Mimer, har haft en vision och fyra övergripande mål i många år nu, men från 2021 ska ny vision och nya mål sättas. Ett avgörande vägskäl i vårt företags historia. Under åren som gått har vi lärt oss en hel del om målstyrning som vi nu kommer ta med oss i arbetet. Kanske något även du som läser detta kan använda.

1. Det första vi lärt oss är att engagemang kommer av delaktighet. Ju mer delaktiga medarbetarna är i att sätta vision och mål, ju mer engagerade kommer de bli att nå dem.

2. Stolthet är en viktig ingrediens. Vi vill hitta en vision och övergripande mål som gör medarbetarna stolta att jobba hos oss. Och mål som attraherar duktiga nya medarbetare. Det betyder att vi vill hitta vision och mål som gör världen och/eller Västerås till en bättre plats.

3. Det ska också vara tydligt att det största uppdraget ledarskapet på företaget har, är att se till att vi når våra mål. Ledare har många uppgifter och det kan vara svårt att prioritera. Men har vi satt rätt mål, så är det lätt att prioritera. Led verksamheten och medarbetarna så företaget når sina mål.

4. Idag vet vi att medarbetarnas attityder påverkar möjligheten att nå målen. De behöver tänka och tro på målen. De behöver uppleva målen i sina olika sinnen, via syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Vi behöver få medarbetarna att uppleva målen i högra hjärnhalvan (kreativa delen). Det kan man till exempel göra genom mindfulness.

5. Det måste det gå att översätta visionen till konkret handling. Ett exempel är Walt Disneys: ”To tell a story”. Jag har hört berättas om hotellen som ligger i anslutning till nöjesparkerna. De som städar hotellrummen kan visionen och översätter den till sitt arbete. De placerar till exempel ut gosedjur på sängarna när de bäddar, så det bilder en story. Allt ska berätta en historia och det går att översätta till konkreta handlingar för olika yrkesgrupper.

6. Självklart måste våra ägare tycka att målen är de rätta. De måste gå i linje med deras tankar. I vårt fall är ägarna, Västerås stad och styrelsen är politiskt tillsatt. Vi måste säkerställa att målen har en bredd och en långsiktighet hos ägarna. Och självklart är det så att kunderna är själva orsaken till målen. Utan kunder, hyresgäster, har vi inget existensberättigande.

7. Tänk om man tränade inför ett mål inom idrotten men inte hade något att mäta emot? Då visste man inte hur bra man var, man visste inte vad man behövde öva på och så vidare. Men så har vi det ibland i våra företag. Mål som vi får mätetal på till exempel en gång om året. Då har vi ingen aning om vi är på rätt väg. Vi behöver hitta mål som vi kan mäta löpande. Och inte bara mäta, utan analysera och sätta in åtgärder på om de inte leder i takt med målet.

8. Balansen är viktig också. Det är lätt att nå mål om man bara tänker på en part. Till exempel bara på nöjda kunder. Men var tar då lönsamheten vägen och så vidare. På Mimer kommer vi balansera 2021 och framåt utifrån: God lönsamhet, Nöjda kunder, Hög kvalitet, Hållbarhet och Engagerade medarbetare.

9. Och självklart ska det firas om vi når målen. Glädje ger ny energi och skapar nya beteenden och attityder.

Så kommer då hösten 2020, full av ovisshet. Men trots det lyfter vi blicken och ser framåt med tillförsikt. Ingen av oss klarar det själv, men tillsammans klarar vi allt. Allra helst om vi samlar våra krafter mot gemensamma mål som förbättrar världen där vi verkar.

Wivecka Ljungh 

HR- & kvalitetschef på Mimer

Bli den första att kommentera "Är det dags att sätta nya mål för verksamheten?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega