EU-guide för omställning till vätgas

Vätgas kan svara för hela 24 procent av det totala energibehovet i Europa år 2050 och för 5,4 miljoner arbetstillfällen.

Det konstaterar den nya rapporten ”Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy Transition” från EU-programmet FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking).

Rapporten, som bygger på svar från 17 av Europas ledande industriaktörer, beskriver hur en storskalig utrullning av vätgas och bränslecellsteknologi till 2050 skulle kunna se ut.

Studien konstaterar att vätgas kommer vara en nyckelteknologi för att tackla kommande energiutmaningar.

Källa: Vätgas Sverige

 

Läs rapporten ”Hydrogen Roadmap Europe