Framtiden stärker inom social hållbarhet

Framtidenkoncernen rekryterar Annie Hohlfält som utvecklingschef social hållbarhet, Lars Bankvall som chef forskning och utveckling samt Helene Blomberg som chef boendeutveckling. De kommer att arbeta i team med Sükran Dogan, planeringsledare, med koncernens satsning på social hållbarhet.

Helene Blomberg är utbildad socionom och har lång erfarenhet från både socialtjänst och fastighetsbranschen, senast som bostadssocial chef på Halmstads Fastighets AB. Med erfarenhet från både strategiskt och operativt arbete i utveckling av utsatta stadsdelar kommer Helene Blomberg bidra till att knyta ihop övergripande strategier med koncernens förvaltningsverksamhet.

Annie Hohlfält är nationalekonom med gedigen erfarenhet från komplexa stadsutvecklings- och innovationsprocesser, närmast som enhetschef för innovation och business center, stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. Annie Hohlfält har ett brett kontaktnät i Göteborg efter arbete bland annat på Stadsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret och uppdraget hos Framtidenkoncernen blir bland annat att möjliggöra resultat genom innovation och processledning.

Lars Bankvall är disputerad inom industriell marknadsföring vid Chalmers Tekniska Högskola och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare på Centrum för Management i Byggsektorn (CMB). Lars Bankvall har ett brett kontaktnät inom akademi och bransch och kommer att fokusera på frågor kopplat till styrning och uppföljning, samt hur forskning kan användas som stöd för koncernens verksamhetsutveckling.

Bli den första att kommentera "Framtiden stärker inom social hållbarhet"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär