Höj prestandan på vätske-kopplad värmeåtervinning

Bristande underhåll och skötsel gör att många system med vätskekopplad värmeåtervinning fungerar sämre än de borde. Det går att spara mycket och det är ganska lätt att höja prestandan.

Peter Filipsson, konsult inom energieffektivisering och inomhusklimat på CIT Energy Management, har tillsammans med kollegan Lars Ekberg för Beloks räkning studerat hur denna värmeåtervinning fungerar.

– Det är dags att höja kunskapsläget kring vätskekopplad värmeåtervinning, säger Peter Filipsson. Det finns många sådana system och de fungerar onödigt dåligt – besparingspotentialen är stor.

Peter Filipsson.

Undvika läckage mellan från- och tilluft
Vätskekopplad värmeåtervinning är vanligt i byggnader där det är viktigt att inte få läckage mellan från- och tilluft, till exempel sjukhus, hotell, eller byggnader med olika typer av hälsofarliga verksamheter. Systemet passar också bra i fastigheter med trånga utrymmen där från- och tilluftskanaler inte kan placeras bredvid varandra.

– Dessa system har redan från början relativt låg temperaturverkningsgrad, men vi har sett att de fungerar betydligt sämre än de borde. Det finns en rad skäl till att det ser ut så, säger Peter Filipsson.

Felaktiga vätskeflöden
Framför allt har försämrad prestanda konstaterats i fastigheter med behovsstyrd ventilation.

– Om man varierar luftflödena i en byggnad med vätskekopplad värmeåtervinning måste även vätskeflödet styras på ett smart sätt.

Bristande underhåll
Andra orsaker till att det inte funkar som det ska beror ofta på dåligt underhåll.

– Dessa system kräver kontinuerligt underhåll och skötsel. Det är därför viktigt att se till att grejerna är i bra skick – till exempel inte är för smutsiga och att ventiler inte läcker.

Fortsatta studier
Chalmers har nu fått forskningspengar från E2B2 och ska tillsammans med Vasakronan och Fläkt Group ta fram metoder för att kontrollera och optimera befintliga system men också i labbmiljö testa och utveckla nya system.

– Vi tror att det går att höja verkningsgraden både på gamla och nya system, säger Peter Filipsson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Fem sätt att vässa ditt värmesystem

  • Vätskeflödet ska vara anpassat till luftflödet
  • Batterierna måste vara rengjorda
  • Vätskan får inte vara för gammal och smutsig
  • Laga läckande ventiler
  • För starkt frys- och frostskydd försämrar prestandan (glykolhalt och frostskyddsreglering ska vara anpassat till de lokala förutsättningarna).

Ladda ned och läs rapporten Vätskekopplad värmeåtervinning här

Bli den första att kommentera "Höj prestandan på vätske-kopplad värmeåtervinning"

Lämna en kommentar