Samhällsfastigheter och hyresbostäder vinnare

I senaste numret av Svensk Fastighetsmarknad, covid-19 special, visar fastighetsrådgivaren Svefa att det trots rådande pandemi finns vinnare och ljuspunkter på marknaden.

– Det finns ingen marknad eller segment som inte kommer att påverkas av pandemin. Vi kommer se att förändrade avkastningskrav i vissa segment spiller över och skapar följdverkningar för andra, säger Mikael Lundström, vd på Svefa.

Svefa verkar sedan grundandet för snart 25 år sedan som en aktiv rådgivare i gränslandet mellan det privata och det offentliga och kan konstatera utifrån sin erfarenhet att det finns segment som klarar sig bättre eller till och med kan gynnas av utvecklingen.

– Det vi ser i dag är att processer där både säljare och köpare har starka balansräkningar, långsiktiga strategier och rör sig inom samhällsfastigheter eller hyresbostäder löper på enligt plan. Gemensamt för dessa segment är inslaget av offentliga aktörer och institutionellt kapital med lång investeringshorisont” avslutar Mikael Lundström, vd Svefa.

Här kan du ladda ned den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad – Covid-19 special”.

Bli den första att kommentera "Samhällsfastigheter och hyresbostäder vinnare"

Lämna en kommentar