Gröna hus i gårdsmiljö

Vinnaren av Sabos hållbarhetspris Skövdebostäder satte ribban skyhögt för miljöcertifieringen i nya bostadsområdet Aspö Eko-logi. Men det ställer tuffa krav på förvaltningen.

Bostadsbolaget valde att certifiera sina bostäder i området Aspö Eko-logi i tre olika miljöcertifieringssystem och harmonisera området med en närliggande gårdsmiljö.

Sebastian Karlström, byggprojektledare.

– Vår tanke med det här området är att hyresgästerna ska känna att de bara genom att bo här bidrar till ett bättre samhälle, säger Sebastian Karlström, byggprojektledare på Skövdebostäder.

Gård med grisar
På platsen för Aspö eko-logi finns en bondgård som varit i Skövdebostäders vård under många år. Den gamla gården har nu utvecklats som besöksmål med lekpark och café och nyligen kom det bökande linderödsgrisar till hagen.

– Vi har velat bygga ett område som harmoniserar med gårdsmiljön, med odlingsytor, växthus som fungerar som gemensamhetslokal och gröna mjuka ytor och grusgångar som direkt ansluter mot gräset, säger Sebastian Karlström.

2016 stod första etappen med 84 lägenheter inflyttningsklara i området. Husen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad guld, Svanen och FEBY12 och miljöambitionerna fortsätter nu i förvaltningen.

Annorlunda förvaltning
– Certifieringen är inte klar för att huset är byggt och levererat huset. Vi måste följa upp den – dels förbrukningstal för energi, vatten och annat. Dessutom måste vi ställa frågan: hur nöjda är människorna som bor där? Det är en sak att vi kan mäta temperaturen i huset, men en annan sak hur hyresgästerna upplever den. Ska vi få guldet måste vi klara enkäterna, får vi dåligt omdöme ryker det, säger Sebastian Karlström.

Annan förvaltning som kan bli annorlunda i Aspö Eko-logi är skötsel av solcellerna som installerats och nyttjande av den smarta teknik som husen är utrustade med för vatten- och elförbrukning.

Man har bland annat tankar om att visualisera förbrukningen och inspirera till energisnål användning, något som man även hoppas spara pengar på.

Nya utmaningar
Områdets grönkaraktär ställer också andra krav på miljövärdarna. Dels för att den gemensamma odlingen i området blir ett projekt där hyresgästerna förväntas vara delaktiga och där man måste ta fram metoder för samverkan, men också på grund av att området är mer ”vildvuxet”.

– Miljövärdarna ska slå ängsmark på vissa tider och värna om biologisk mångfald. En miljö med mindre asfalterade ytor och mer gräs måste också kommuniceras för nya hyresgäster eftersom den för vissa kan upplevas som mindre välskött, säger Sebastian Karlström.

Text & bild: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Mer om Aspö Eko-logi

  • 242 lägenheter fördelas på sju stycken punkthus i norr och en låghusdel i söder.
  • Storleken på lägenheterna kommer att variera mellan 56,5 m2 och 106 m2 och fördelas på tvåor, treor, fyror och femmor.
  • Inflyttningen i områdets första etapp med 84 lägenheter skedde 2016 och den andra sker under våren och sommaren i år.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega