Nya tröskelvärden från årsskiftet

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla för offentliga upphandlingar från 1 januari 2020.

Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Tröskelvärden revideras vartannat år.

Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna i svenska kronor höjs något, även om tröskelvärdena sänkts något räknat i euro.

Det beror på att så kallade motvärden används för att räkna ut tröskelvärden i nationella valutor för de medlemsländer som inte har euro som valuta, till exempel Sverige. Då påverkas tröskelvärdet av de nationella valutakurserna i förhållande till valutakursen för euro.

Här hittar du de nya och befintliga tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna

Bli den första att kommentera "Nya tröskelvärden från årsskiftet"

Lämna en kommentar