Vad behöver vi göra i det förändrade säkerhetsläget?

Med anledning av terrorhotnivån bör företag i Sverige göra ett antal åtgärder för att höja sin beredskap. Det råder säkerhetsexperten Mattias Nygren som tipsar om vad företag, de anställda och du i allmänhet bör tänka på i dagsläget. 

Sverige har under det senaste året kommit att bli en arena för globala krafter som alla har som målsättning att destabilisera säkerhetsläget i vårt land. Till del har man lyckats då den svenska säkerhetspolisen nyligen höjde terrorhotsnivån till en 4:a på den 5:gradiga skalan. Men vad betyder detta för företagandet i Sverige och vad kan man göra för att minska riskerna för sitt företag och sina anställda?

Med anledning av terrorhotnivån bör företag i Sverige göra ett antal åtgärder för att höja sin beredskap.

Bakgrund
Sverige är ett prioriterat mål för terrorism. Hotet bedöms som högt vilket innebär att det är ett allvarligt läge. Grupperingar och enskilda individer uppmanar till terroraktioner mot Sverige. Terrorism syftar till att skada Sverige som stat, injaga fruktan i befolkningen och destabilisera demokratin.

Vi ska också i sammanhanget vara medvetna om att det pågår påverkansoperationer mot Sverige här och nu. Påverkansoperationer syftar till att påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos den centrala statsledningen, befolkningen eller utvalda målgrupper. Hotnivån kommer att bestå en längre tid varför företag behöver säkerställa uthållighet och anpassa organisationen beroende på utvecklingen. Ett rimligt antagande är att risken för terroristattacker kommer öka kommande 6 till 12 månader.

Särskild organisation

  • Företag bör utse någon som får i uppdrag att leda och koordinera det interna säkerhetsarbetet (om säkerhetsorganisation inte finns utsedd). Syftet är att skapa förutsättningar för att kunna ge relevant information till företagsledningen och anställda.
  • En krisledningsorganisation bör utses, utbildas och övas och styrdokument i form av krisledningspolicy, krisledningsplan och checklistor bör utformas.
  • Säkerställ att företagets kontaktuppgifter till personal och deras närstående är uppdaterade.
  • Överväg att skaffa en säkerhetsapplikation till de anställdas telefoner för snabb lokalisering och informationsspridning

Anställda bör:

  • Ta del av den kommunikation som våra myndigheter delger.
  • Vara källkritiska och sprid inte information som inte kommer från betrodda källor såsom svenska myndigheter
  • Tag del av MSBs utbildningsmaterial – Så bör du agera vid terrorattentat, repetera vid behov

Övrigt
Var uppmärksam på avvikelser och var säkerhetsmedveten. Ser du något som sticker ut eller bryter mot det vanliga mönstret i det offentliga rummet ska du kontakta polisen.

Var inte rädd och orolig, men var mer uppmärksam, exempelvis i kollektivtrafiken och på olika typer av evenemang. Gå inte omkring med hörlurar i öronen, notera var nödutgångar finns med mera. Överväg vilka event som du vill besöka.

Var ”street-smart”.

Mattias Nygren
Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega