FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Fastigo

Alla är vinnare i ett jämställt näringsliv

Nyligen publicerade Stiftelsen Allbright en undersökning som stipulerade fastighetsbranschen som Sveriges första jämställda bransch. Även Fastigos egna undersökningar understryker detta; branschen har i genomsnitt 40 procent kvinnor på ledningsnivå, vilket är unikt i näringslivet.

Fastigo har sedan senaste rapporten fått påringningar och förfrågningar om vår tolkning av branschen exklusiva ställning i näringslivet vad avser jämställdhet.

Ökad innovationskraft
Det vi vet om bolag som är jämställda är att innovationskraften ökar och att vinsterna blir större, såväl ekonomiska som personella. Folk trivs och stannar i inkluderande organisationer.

Blandade grupper ger självklart bredare erfarenheter och perspektiv än helt homogena grupper. Om kundbasen är blandad, vilket den oftast är, så torde det vara självklart att flera infallsvinklar och erfarenheter ökar kundkännedomen och bidrar till ökade intäkter.

Några orsaker till framgången
Vad beror då just fastighetsbranschens sensationella resultat på? Det är knappast en slump, stora systemförändringar av det här slaget sker inte av sig självt. Några orsaker som vi tror bidrar och har bidragit, utan inbördes ordning.

  • Fastighetsbranschen är relativt ung och har inte fått med sig uråldriga traditionella strukturer som andra branscher tampas med. Kan nämnas skråväsendet där många av samfunden fortfarande utestänger kvinnor.
  • Branschen har över tid varit stabil ekonomiskt och har därför vågat beträda okänd mark. Med det har vi fått erfara att framgångskonceptet för innovation och lönsamhet handlar om just jämställdhet och mångfald för nytänkande i beslutsrummen. Detta blir en god spiral då lika tenderar att anställa lika.
  • Fastighetsbranschens akademiska utbildningar. Samhällsbyggnad och samhällsutveckling handlar inte bara om traditionellt ingenjörstyngda ämnen, vilket lockat och gynnat kvinnor.
  • Branschen har behov att anställa tusentals personer redan nu, och tiotusentals på grund av de pensionsavgångar vi har framför oss; branschens medelålder är hög. Vi behöver rent konkret inbegripa precis alla som potentiell arbetskraft. Yngre generationer har tydligt markerat att de vill vara anställda i bolag som har en tydlig och inkluderande värdegrund, vilket tvingar fram ett inkluderande förhållningssätt för att attrahera ny arbetskraft.
  • Prestigelös samverkan inom branschen där mätningar och uppföljningar ständigt uppmärksammat oss om läget, och hjälpt oss att strategiskt arbeta mot målen.
  • Vi som arbetsgivarorganisation har tillsammans med våra fackliga parter varit överens om jämställdhet som utgångsläge, och har tydligt drivit en linje vad avser jämställda villkor på alla nivåer.
  • Fastighetsbranschen var tidigt ute med kvinnliga nätverk och utmärkelser för kvinnliga ledare. Detta har alldeles säkert stärkt självkänslan för kvinnor som grupp och som individer.

Uppmärksamma strukturer
En utmaning vi ser framöver kan vara att behålla en jämn könsfördelning, att inte gå i samma hjulspår som män gjort genom tiderna. Det ligger ingen värdering i detta påstående, det finns historiska förklaringar till varför.

Vad vi därför måste tänka på framåt är att ständigt göra oss själva uppmärksamma på strukturer som gör att vi gärna anställer det vi känner till. Det gäller förstås hela det spektra som avser mångfald.

Behövs mer variation
En annan utmaning är att det trots hyfsad jämställdhet sett till hela företaget fortfarande finns helt homogena arbetsgrupper med exempelvis enbart kvinnliga administratörer och manliga tekniker.

Vi behöver fler kvinnliga projektledare, hantverkare, fastighetsskötare och tekniker, likväl som vi behöver fler manliga uthyrare och administratörer.

Goda förutsättningar
Förutsättningarna för ytterligare förbättringar i branschen är mycket goda.

Medvetenheten i branschen om att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till framgångsrika och lönsamma företag finns redan, och orsakerna angivna ovan förstärker en redan gynnsam utveckling.

För våra svenska företags bästa så hoppas vi att andra branscher antar utmaningen och tar inspiration av oss.

Mona Finnström, vd Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega