Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Skatteverket går på Fastighetsägarnas linje om lokalmomsen

Foto: Atrium Ljungberg/Fållan


Skatteverket går på Fastighetsägarnas linje och vill att regeringen ska ändra i reglerna kring lokalmomsen. Förslaget är att kravet på att lokalhyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet för att fastighetsägaren ska kunna bli frivilligt skattskyldig slopas.

Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv uppmanade regeringen att ändra reglerna om lokalmomsen i en skrivelse 2018. Nu går Skatteverket på Fastighetsägarnas och Svenskt Näringslivs linje och föreslår att regeringen ändrar reglerna för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler.

Skatteverket föreslår att kravet på att lokalhyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet för att fastighetsägare ska ha möjlighet att lägga moms på hyran och kunna dra av ingående moms slopas.

– Om regeringen går vidare med förslaget från Skatteverket är detta ett stort steg framåt för möjligheterna för hyresvärdar att erbjuda ändamålsenliga lokaler till momsfria verksamheter som ideella organisationer och vård. Dessutom blir det bättre resursutnyttjande när vi får större flexibilitet i nyttjandet av lokalyta. Vi har drivit frågan länge och detta är ett viktigt första steg för att ändra reglerna, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

Enligt gällande lokalmomsregler kan hyresvärdar tvingas betala tillbaka moms för investeringar som gjorts upp till tio år tillbaka om de bryter en frivillig skattskyldighet och hyr ut till momsfri verksamhet. Det handlar ofta om mycket stora belopp som fastighetsägare då kan behöva betala tillbaka.

– Under coronapandemin blev det tydligt att momsreglerna utgjorde ett hinder för att få fram lokaler för vaccination, när fastighetsägare riskerade en kraftigt momssmäll om de hyrde ut lokaler till momsfri vaccinationsverksamhet. Det visar tydligt på behov av att ändra momsreglerna, säger Ulrika Hansson.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega