Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vägledning för samordning av EKL & energideklaration

Nu har Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning för att samordna energikartläggning (EKL) och energideklarationen (EPBD).

Vägledningen har tagits fram för att underlätta för de stora företag som omfattas av både Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL), samt av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Informationen vänder till större fastighetsföretag som fungerar som egna företag eller del av koncerner, men även till företag med annan huvudverksamhet som äger fastigheter.

Vägledningen har tagits fram av CIT Energy Management som har samlat in information via intervjuer eller samtal med fastighetsägande företag. Under artikeln finner du en länk till vägledningen.

Ingen handbok
Vägledningen är framtagen för att ge ett förslag till hur man kan planera och samordna kartläggningsarbetet för att uppfylla de två lagstiftningarna.

Även om de två regelverken skiljer sig åt finns stor möjlighet till samordning, först ur ett planerings- och upphandlingsperspektiv och sedan ur ett utförandeperspektiv.

Vägledningen ska inte betraktas som en handbok, eftersom varje energikartläggning måste anpassas till förhållandena i respektive företag och den bransch det tillhör, skriver Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega