Lär dig renovera fönster

På Fönsterrenoveringens dag får du veta mer om de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda fönster i stället för att byta ut dem.

Den 30 maj vill Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster.

Tillsammans med olika samarbetspartners anordnar de aktiviteter runt om i landet. Allt från workshops och kurser, till utställningar och stadsvandringar där man tittar på olika typer av fönster.

Aktiviteterna är inspirerande och utbildande och förmedlar praktisk kunskap i hur man renoverar och energieffektiviserar sina fönster.

Under artikeln hittar du en faktaruta med de tio starkaste skälen för att renovera fönster och en länk till alla arrangemangen ute i landet på Fönsterrenoveringens dag.

Rädda klimatet och fönstren
Ett vanligt argument för att byta fönster på ett hus är att man sparar energi, ett annat är de underhållsfria materialen.

Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla – istället kastar man dem. Gamla träfönster kan däremot renoveras, varsamt och billigt, för att bli mer energieffektiva. Det sparar resurser och är ett enkelt sätt att vara klimatsmart!

– Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda? Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.

Spara pengar och miljö
Äldre träfönster har dessutom en hantverks- och materialkvalitet som bidrar till att de med rätt underhåll kan hålla väldigt länge. Att spara originalfönstren är därför ett sätt att investera i ett hus, på många sätt:

– Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Svensk byggnadsvård på export
I år arrangeras Fönsterrenoveringens dag både i Finland och Estland där man valt att fortsätta med samma koncept:

– Det skulle naturligtvis vara fantastiskt om detta utvecklade sig till en internationell dag för fönsterrenovering. Även Norge och Danmark ligger i startgroparna, säger Liselotte Jumme, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum.

En del av kulturarvet
Fönsterrenoveringens dag är också ett sätt att uppmärksamma äldre fönster och deras betydelse för kulturarvet. Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Byte av fönster kan innebära att en byggnads historiska karaktär går förlorad.

Kulturmiljölagen säger att ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet är en ”nationell angelägenhet som delas av alla”. I plan- och bygglagen skriver man att alla ändringar av ett hus ”ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historiska-, kulturhistoriska- och miljömässiga värden”. Ändå kastas gamla, funktionsdugliga och kulturhistoriskt värdefulla fönster över hela landet.

Källa: Byggnadsvårdsföreningen

Här ser du var arrangemangen äger rum på Fönsterrenoveringens dag

 

Tio skäl till varför vi ska renovera fönster

LIVSLÄNGDEN
Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.

SKÖNHETEN
Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.

PRIVATEKONOMIN
Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.

VÄRDEUTVECKLINGEN
Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.

SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.

MILJÖN
Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

INOMHUSKLIMATET
I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.

MATERIALEN
Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.

KULTURHISTORIEN
Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.

HÄLSAN
Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega