Alternativet till att byta fönster

fönsterrenoveringens dag

Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. På Fönsterrenoveringens dag sprids kunskap om alternativet.

Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.

Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln.

Renoveringens fördelar
Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta.

De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

Hållbart och värdeskapande
– Skälen att bevara och vårda sina träfönster är flera, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Bättre energihushållning
Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet.

Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig.

Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen.

Historisk identitet
– Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda. Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet, Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och en del av Västra Götalandsregionen.

Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade.

Workshops och kurser
Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.

– Den 30 maj vill vi uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster. Ihop med våra samarbetspartners kommer vi att ordna aktiviteter på temat runt om i hela landet, det kan vara allt från workshops och kurser till utställningar och stadsvandringar, säger Liselotte Jumme på Kalmar Läns museum.

Under arbetet med att ta fram temadagen har initiativtagarna också skrivit ihop fönsterrenoveringens 10 budord, som du finner här nedan.

Fönsterrenoveringens tio budord

  1. Livslängden – Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
  2. Skönheten – Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.
  3. Privatekonomin – Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
  4. Värdeutvecklingen – Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.
  5. Samhällsutvecklingen – Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.
  6. Miljön – Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
  7. Inomhusklimatet – I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
  8. Materialen – Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.
  9. Kulturhistorien – Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.
  10. Hälsan – Största möjliga ljusinsläpp genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som sprider ljuset i rummet.

Kontakt

Sveriges Länsmuseer
Liselotte Jumme
Bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum
0480-45 13 89
070-398 38 04
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Lovisa Lannerstedt
Kommunikatör
08 30 67 85
0723 70 84 56
lovisa.lannerstedt@byggnadsvard.se

Riksantikvarieämbetet
Camilla Altahr Cederberg
Utredare / Byggnadsantikvarie
08 519 182 31
camilla.altahr.cederberg@raa.se

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega