Vägledning för säkra balkonger

Balkongsäsongen startade tidigt i år. Fastighetsägarna har sammanfattat allt du behöver veta för att balkongerna ska vara säkra att använda.

Även om balkongen är i betong är det viktigt att känna till att det inte är det samma som att den är underhållsfri, skriver Fastighetsägarna.

Snö som smälter och regn går hårt åt balkongens betongplatta. Under vintern kan smältvatten tränga ner i ytliga sprickor och spränga sönder betongen i så kallade frostsprängningar.

Håll koll på rost
Fuktinträngning kan leda till att armeringsjärnet i plattan börjar rosta, då riskerar balkongen att spricka sönder. I värsta fall kan det leda till att betongdelar ramlar ner och skadar någon.

Ytliga rostangrepp är ett tidigt varningstecken och ska därför åtgärdas i tid för att inte riskera att leda till mer omfattande skador.

Kontrollera regelbundet
Fastighetsägarna rekommenderar att balkonger ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Det finns inga lagkrav eller bestämmelser om att balkonger måste besiktigas. Men för att en balkong ska vara säker är det viktigt att upptäcka skador i god tid. Ett bra sätt att kontrollera balkongerna skick och status är att göra en okulär inspektion innan balkongsäsongen.

Balkonger bör inspekteras minst vart femte år eller i samband med förändringar av balkongen som till exempel inglasning.

Fyra avgörande frågor
Fastighetsgägarnas har listat fyra frågor som är bra att ställa:

  • Hur ser balkongens skick ut?
  • Finns det rost?
  • Finns det sprickor i betongen?
  • Om balkongen skick försämrats kan det vara läge att göra en balkongbesiktning för att undvika ytterligare försämringar.

Förbered inför besiktning
För att kunna göra en grundlig undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs olika typer av ingrepp beroende på hur balkongen är konstruerad.

Förbered dig inför balkongbesiktningen genom att ta fram ritningar över fasader och balkonger.

Det är också bra om det finns en lista med åtgärder som tidigare gjorts kring balkongerna. Anlita därefter en auktoriserad besiktningsfirma för att genomföra besiktningen.

Grund för åtgärder
Efter besiktningen lämnas ett besiktningsprotokoll där det framgår vad som undersökts och besiktningsresultatet. Protokollet kan också innehålla åtgärdsförslag utifrån resultatet.

Protokollet är grund för vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att balkongerna ska kunna användas på ett säkert sätt.

Utifrån resultatet i protokollet fattar hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Så åtgärdas problem
Om balkongens skick visar sig behöva åtgärdas finns det olika sätt att göra det på beroende på i vilket skick den befinner sig i. Ibland räcker det med renovering. Ibland är det lämpligare att helt byta ut den.

Lättare rostangrepp på kantbalkar kan åtgärdas genom att hela eller delar av betongplattan bilas bort, balkarna blästras rena och rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på. Ett alternativ till ny betong är en lättare balkongplatta av trä eller metall för att minska balkongens genvikt.

Frostsprängningar i betong kan, om det skett främst i balkongens framkant och utan allvarliga rostangrepp på armeringen, åtgärdas genom att överbetongen, membranisoleringen och eventuellt annan dålig betong tas bort, armeringen rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på. På detta sätt unviks nedfallande betongbitar från balkongplattan och räcket kan fästas på ett säket sätt.

Källa: Fastighetsägarna