Bara en av fyra har en digital strategi

Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Endast vart fjärde fastighetsbolag i Stockholm har en digital strategi för sin verksamhet. Merparten av de små och mellanstora fastighetsägarna är osäkra på vad omställningen innebär eller hur de ska gå tillväga för att möta den. Det visar en rapport från Fastighetsägarna Stockholm.

Rapporten ”Lysande utsikter för fastighetsbranschen” lanserades härom veckan vid Proptech Network som arrangerades av Fastighetsägarna Stockholm på Epicenter.

Temat för kvällen var digitalt ledarskap och syftet var att sprida kunskap om hur fastighetsägare kan jobba med strategiska digitaliseringsinsikter på ledningsnivå.

För att bidra med rekommendationer och riktlinjer för utvecklingen har Fastighetsägarna Stockholm gjort en kartläggning av branschens digitala utvecklingsarbete.

Mer än 250 svarande
Drygt 250 personer hos främst stora och mellanstora fastighetsägare har svarat på frågor om sitt digitaliseringsarbete.

De svarade är i ledande positioner som vd:ar, fastighetschefer, IT-chefer, affärsutvecklingschefer eller ansvariga för digitaliseringsarbetet i verksamheten. Undersökningen består av enkätfrågor, en sökordsanalys samt ett antal djupintervjuer.

Digital mognad
För att mäta den digitala mognaden i branschen och få en bild av hur stora framtidens möjligheter är, har undersökningen tittat på hur verksamheterna arbetar med sina positionsförändringar och vilka arbetssätt som används.

Rapporten tittar närmare på hur man som bolag kommunicerar med sina kunder; hur tjänster och produkter är utformade; och hur man tar betalt samtidigt som ett förändringsarbete sker internt för hur man arbetar.

Tydligast hos kommersiella fastighetsägare
Fastighetsbranschen är märkbart inne i en transformation; fastighetsägare med handel- och kontorshyresgäster märker av en tydligare förändring än bostadssektorn.

Ett centralt instrument för att påbörja en digital omställning är en digital strategi. Nästan tre av fyra tillfrågade bolag uppger att de inte har en digital strategi eller plan för 2018. De större bolagen har kommit längre och har ofta en plan både för att utveckla sin kärnverksamhet men även för att ta fram nya tjänster.

Kundupplevelser och boendetjänster
Av de som har en digital strategi har cirka 40 procent en plan för nya produkter och tjänster till sina hyresgäster. De är kopplade till olika delar av kundupplevelser och boendetjänster; allt från e-faktura och bredbandstjänster till mer avancerade visualiseringsverktyg som energianvändning, digitala lås och att kunna boka funktioner i fastigheten.

En stor del av de små till mellanstora fastighetsägarna har ingen digital plan och uppger att de är osäkra på vad omställningen innebär eller hur de ska gå tillväga för att möta den.

Nya affärsmodeller
En dryg tiondel, 13 procent, av fastighetsägarna uppger att de identifierat en ny affärsmodell. Rapporten har även undersökt arbetet med innovation och utveckling inom de tillfrågade företagen. 13 procent har ökat sin budget för innovation och digital utveckling inför 2018.

Strategiska partnerskap
Att ingå strategiska partnerskap med plattformsaktörer är en annan aspekt av anpassning då framtidens värdekedjor i högre grad kommer byggas av samarbeten och gemensamma projekt inom ekosystem.

15 procent av de tillfrågade företagen har inlett ett strategiskt partnerskap för att möjliggöra nya digitala tjänster till sina hyresgäster.

”Vi har väldigt goda förutsättningar
Resultaten av undersökningen visar alltså att potentialen är stor. Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, är nöjd med resultatet.

– En del anser att branschen inte har kommit så långt medan jag tycker att branschen kommit väldigt långt utifrån vad alla andra säger. Vi har väldigt goda förutsättningar: vi har ett fastighetsbestånd med massa hyresgäster, vi har mycket information om fastigheterna och verksamheten där.

”Absolut på väg framåt”
– Bara att skapa insikten om att vi har den plattform som krävs gör att vi ligger mycket längre fram än vad musikbranschen gjorde när spotify kom, säger Christoffer Börjesson. Vi är absolut på väg framåt.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega