Ny studie om tryggare utemiljöer

Woodhills tunnlar mellan Skogås och Trångsund i Huddinge kommun.

Arkitektur och design ökar tryggheten på offentliga platser. Det visar en studie av platser där sådana åtgärder genomförts.

På uppdrag av ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) har konsultföretaget Spacescape genomfört en effektstudie av fyra projekt med uttalad ambition att öka den upplevda tryggheten.

De fyra platserna var: Tjejtrappan i Helsingborg, Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhills tunnlar i Huddinge samt Noorskens tunnel i Fisksätra.

Intervjuat förbipasserande
Syftet med effektstudien har varit att utvärdera genomförda åtgärder baserat på besökarnas upplevda förbättring av tryggheten på platsen.

På platserna har Spacescape gjort observationer och pratat med förbipasserande. De har även intervjuat personer som varit inblandade i de olika projekten.

Arbeta med hela platsen
Resultatet visar bland annat på att omsorg om en plats gör skillnad i känslan av upplevd trygghet. Däremot är det viktigt att arbeta med hela platsen eller hela stråket och inte enbart göra mindre punktinsatser.

Trots att en tunnel blir tryggare väljer människor en annan väg om andra delar av sträckan känns mörka och obehagliga.

Några av resultaten i rapporten:

  • Belysning leder generellt till ökad upplevd trygghet.
  • Färgsättning leder till en ökad positiv känsla för platsen.
  • Fler aktiviteter, så som grillplats, utegym och lekplats leder till att nya grupper börjar besöka platsen vilket leder till ökad upplevd trygghet.

Ändrad attityd till kameror
– Vi arbetar med att ta fram ny kunskap kring arkitektur och designfrågor och den här rapporten är ett viktigt verktyg för att förstå och följa upp de insatser som görs och vad de får för effekt, säger Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank.

I studien uppmärksammas även ett attitydskifte gällande övervakningskameror. De efterfrågas i flera fall av förbipasserande och ses inte längre som lika problematiska från en av de tillfrågade kommunernas sida.

Källa: ArkDes

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega