Boende vill ha fler övervakningskameror

Sju av tio boende i utsatta områden vill ha fler bevakningskameror. Det visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare.

En majoritet av de boende i Stockholms läns utsatta områden efterlyser tuffare åtgärder för att komma till rätta med kriminaliteten och öka tryggheten.

Det framgår av Stockholms Handelskammares rapport ”Raka svar, så är det att bo i ett utsatt område” där 500 boende i utsatta områden i Stockholms län har intervjuats.

Du hittar en länk till hela undersökningen i faktarutan under artikeln.

Så svarade de boende
82 procent av de intervjuade anser att det vore bra eller mycket bra med fler poliser på gator och torg i områden med hög brottslighet.

71 procent anser att det vore bra eller mycket bra om det monteras upp fler övervakningskameror i områden där brottsligheten är hög.

59 procent anser att längre straff för kriminella är ett bra eller mycket bra förslag.

Avgörande fråga
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 18 februari skriver Stockholms Handelskammares vd Andreas Hatzigeorgiou och organisationens näringspolitiska expert Ahmed Abdirahman:

”Ett hinder mot modiga reformer för att förbättra säkerheten och tryggheten har inte sällan handlat om invändningar om att vissa åtgärder, såsom en tuffare övervakning och straff, saknar stöd hos de boende i utsatta områden. Den nya undersökningen, där människor som själva bor i utsatta områden fått göra sin röst hörd, visar tvärtom på ett stöd för fler poliser, mer övervakningskameror och längre straff.”

Andreas Hatzigeorgiou och Ahmed Abdirahman skriver vidare att trygghets- och säkerhetsfrågorna måste högre upp på agendan. De menar att detta inte längre är en enskild social utmaning, utan även en prioriterad fråga för näringslivet.

Positivt och negativt
Intervjuerna med de boende gav en blandad bild av hur de upplever sin boendemiljö.

Å ena sidan fanns många som var nöjda med grannsämjan, trivseln och närheten till naturen. Å andra sidan fanns ett stort missnöje med kriminella gäng, otrygghet och att samhället inte engagerar sig tillräckligt mycket.

Frågor som togs upp utöver trygghet och kriminalitet var till exempel intresset för att starta företag, integrationen, synen på politikerna, områdets utveckling och egna framtidsutsikter.

Otrygga kvinnor
När det gäller tryggheten fanns en stor skillnad mellan dag- och kvällstid samt hur kvinnor och män ser på sin egen trygghet.

Under dagtid känner sig 9 procent av de tillfrågade otrygga i sitt bostadsområde. Men på kvällar och nätter upplever var tredje tillfrågad person otrygghet.

På dagtid skiljer sig inte den upplevda tryggheten bland män och kvinnor. Men på kvällar och nätter är det stor skillnad. Då känner sig 41 procent av kvinnorna otrygga jämfört med 26 procent av männen.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs hela rapporten “Raka svar

 

Fakta om undersökningen

  • 500 myndiga personer boende i områden i Stockholms län som polisen definierar som utsatta har intervjuats.
  • Intervjuerna genomfördes endast på svenska. Ett mindre antal personer tackade nej till att delta på grund av språksvårigheter.
  • Svarsfrekvensen i undersökningen är 9,3 procent och merparten av bortfallet – alltså de som kontaktades men ej deltog i undersökningen – är personer som man inte alls nådde fram till, exempelvis till följd av felaktigt telefonnummer.
  • Analysföretaget Argument ansvarade för studien och den resultatanalys som ligger till grund för rapporten. För genomförande av telefonintervjuerna anlitades PFM Research.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega