Brå varnar för att otryggheten sprider sig

brå

Kommuner och bostadsbolag måste satsa mer på brottsförebyggande arbete. Annars får vi fler utsatta områden. Det är budskapet i Brå:s senaste rapport.

De utmaningar som finns idag med utsatta områden, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism kräver tydliga prioriteringar, skriver Brottsförebyggande rådet i sin rapport ”Det brottsförebyggande arbetet i Sverige”.

– Det finns risker för negativa utvecklingsspiraler med ökad brottslighet och otrygghet. Inte bara i de områden där det redan idag är problem med brott och ordningsstörningar, utan även i fler kommuner och stadsdelar, säger Malin Jonsson, utredare, Brå.

Samordnare saknas
Rapporten konstaterar att det brottsförebyggande arbetet prioriteras i olika grad hos polis, kommun och andra aktörer.

Det varierar över landet och många kommuner saknar en samordnare som arbetar enbart med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande.

BRÅ skriver också att näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet.

Näringslivet kan mer
Bostadsbolag och handeln är de aktörer som kommun och polis oftast samverkar med i näringslivet. 85 procent av kommunerna som svarade på frågor i rapporten uppger att de har ett brottsförebyggande samarbete med bostadsbolag och fastighetsägare.

BRÅ skriver att det finns flera goda exempel på näringslivs- och civilsamhällesmedverkan i brottsförebyggande arbete, särskilt på lokal nivå, men det finns fortfarande stor utvecklingspotential på området.

Näringslivets roll kan enligt rapporten förstärkas på nationell nivå med fler strategiska initiativ, vilket också kan stärka förutsättningarna för de lokala aktörerna.

Arbeta förebyggande
Det finns flera möjligheter att öka prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet.

– Man kan till exempel visa på goda exempel på framgångsrikt arbete. Många aktörer ser de självklara vinsterna med att arbeta förebyggande i stället för att ta hand om kriminalitetens effekter, men alla vet inte hur de ska göra. Brå sprider goda exempel på flera sätt och kommer dessutom förse lokala politiker med beslutsstöd efter valet i höst, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Fem goda exempel
Bland de goda exemplen på samverkan som nämns i rapporten finns bostadsbolaget MKB:s samarbete med polisen i Trygg Väster, ett samverkansavtal mellan olika aktörer som verkar i stadsområde Väster i Malmö.

Här nämns också Stena Fastigheters relationsförvaltning som syftar till att öka den sociala hållbarheten och skapa trygga och trivsamma bostadsmiljöer.

Även några BID (business improvement districts) som haft extra fokus på trygghet och brottsförebyggande nämns, till exempel Fastighetsägare i Stockholm, som finns i ett flertal områden, Fastighetsägare i Gamlestaden i Göteborg och Fastighetsägarsamverkan i Sofielund i Malmö.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Läs rapporten ”Det brottsförebyggande arbetet i Sverige”

Om rapporten
Regeringen har sedan 2017 gett Brå uppdraget att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den andra årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega