Botkyrkabyggen satsar på trygghetsarbetet

Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Trygghetsvandringar, höjd bevakning och ökad närvaro. Det är några av de trygghetssatsningar som Botkyrkabyggen ska göra 2019.

Ett av Botkyrkabyggens mål är att den upplevda tryggheten i bolagets områden ska öka med fem procent till nästa år. Och år 2025 ska Fittja, Alby och Norsborg vara borta från listan över särskilt utsatta områden.

– Många aktörer måste arbeta för att målen ska uppnås. Men detta är vårt nyårslöfte: Botkyrkabyggen ökar våra trygghetsåtgärder. Vi stärker de egna rutinerna, kompetensen och bemanningen när det gäller trygghetsskapande arbete. Tryggare och trivsammare områden är något som våra hyresgäster och Botkyrka kommun med dess invånare, kan och ska förvänta sig av oss 2019, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Exempel på åtgärder
Under 2019 kommer Botkyrkabyggen bland annat att:

  • Starta trygghetsvandringar, med start i januari. På så sätt får vi både en tydligare bild av vad som behöver förbättras och kan åtgärda det snabbare.
  • Öka bevakningen i Alby centrum och arbeta för att få ordningsvakter istället för dagens väktare, eftersom ordningsvakter har större möjligheter att gripa in. Bevakningen kommer utökas, till alla vardagar klockan 10–21 och helger klockan 14–21. Ett annat alternativ eller komplement är mobila ordningsvakter, något som bolaget ska utreda under 2019. Skärpt bevakning är en del i Botkyrkabyggens arbete för att störa ut synlig brottslighet.
  • Utöka sin tillgänglighet och närvaro i områdena, bland annat genom att öppna en ny mötesplats i Fittja där bolagets anställda kan finnas till hands för hyresgäster och andra lokala aktörer. Botkyrkabyggen ser även över möjligheten att flytta sitt huvudkontor till Alby centrum.
  • Utveckla sina insatser för platssamverkan och utveckling i Fittja utifrån en 7-årsplan.
  • Ytterligare arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning. Bostadsbristen slår hårt mot de som hyr på otrygga premisser och utnyttjas av personer med förstahandskontrakt. Det skapar även oro bland grannarna. Därför tar Botkyrkabyggen ytterligare tag i det och fortsätter samtidigt att samarbeta med socialtjänsten för att stödja kommunen i dess bostadsförsörjningsansvar.

Den allmännyttiga planen
Arbetet är en viktig del i den breda affärsplan – Den allmännyttiga planen – som Botkyrkabyggen antagit för verksamheten år 2019–2021.

Bolaget ska kombinera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och verksamheten ska bidra till att de mål som FN satt upp för Agenda 2030 ska uppnås.

– Botkyrkabyggen har förutsättningarna för att arbeta uthålligt och nyttja ordinarie verksamhet, vi har förmågan att göra flera saker samtidigt och vi har viljan och vanan att samarbeta med andra. Allt detta är en nödvändighet för att vi ska kunna klara svåra utmaningar, säger Chris Österlund.

Källa: Botkyrkabyggen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega