Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Rapport med råd för smartare fastigheter

I rapporten ”Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare” finner du råd för stora och små fastighetsbolag som vill göra sina fastigheter smartare.

I rapporten som Tele2 har gjort tillsammans med konsultbolaget Northstream undersöker de båda bolagen faktorer som bidragit till utvecklingen inom smarta fastigheter och identifierar ett antal viktiga fokusområden för fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare.

Smarta fastigheter utgör grunden för smarta och uppkopplade städer. I Sverige står smarta fastigheter för över 25 procent av IoT-marknaden, en marknad som omsätter drygt 20 miljarder kronor och som uppskattas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på över 10 procent de kommande fem åren.

Fyra trender ökar efterfrågan
I rapporten redovisas ett antal makrotrender och faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på smarta fastigheter exempelvis:

 • Dagens hyresgäster ställer högre krav på digitalisering de fastigheter som de bor i. Det finns idag en större efterfrågan på teknik som höjer livskvaliteten, flexibiliteten och bidrar till ökad hållbarhet.
 • Ny teknik kan innebära kostnadsbesparingar för fastighetsvärdar och ägare genom att indikera om när funktioner behöver bytas ut eller uppdateras.
 • Omställningen till smarta och uppkopplade fastigheter genererar data som kan innebära nya möjligheter och intäktsströmmar för fastighetsutvecklare.
 • Teknologisk innovation som IoT, maskininlärning och AI ökar nyttan och sänker kostnaderna för att ställa om fastigheter till att bli digitala.

Vem ska driva utvecklingen?
– Ny teknik driver på en förändring av fastighetsägarnas ekosystem och affärsmodeller. Den nya upplevelseekonomin påverkar även fastighetsbranschen och antingen är fastighetsägarna med och skapar förändringen eller så kommer andra aktörer driva på och att ta del av den nya ekonomin, säger Stefan Trampus, försäljningschef för fastighet på Tele2.

En annan trend som Tele2 och Northstream ser är att hyresgästerna vill ha hyperpersonifierade tjänster som är personligt utformade för deras behov.

– Det kan till exempel vara smarta lösningar för e-tjänster, leveranser eller andra applikationer som möjliggör tillgång till bokningssystem i fastigheten. Vi tror inte att fastighetsägare kan vänta. Smarta fastigheter händer nu och det är bättre att börja i liten skala än att vänta in den optimala totallösningen, säger Stefan Trampus.

Att utveckla lösningar för smarta fastigheter är resursintensivt och kräver skalbarhet för att nå lönsamhet. När det gäller fastighetsvärdar, små som stora, delar rapporten med sig av några rekommendationer för att stärka konkurrenskraften inom området.

Råd till små fastighetsvärdar:

 • Fokusera på nyckelfärdiga standardlösningar som ökar graden av ”smarthet” på fastigheterna. Kostnad och fördelar är tydliga i dessa lösningar och leverantörer brukar också erbjuda finansieringsalternativ.
 • Fokusera på det som är enklast och försök förstå dina hyresgäster och deras olika behov. Börja med smarta lösningar som är enkla att implementera. Exempelvis: digitala lås, laddstationer, bokningsappar för tvättstuga och underhåll.
 • Digitalisera verksamheten för att hantera fler fastigheter med samma resurser och arbetskraft.
 • Utveckla en digital strategi.
 • Var proaktiv och föregå dina hyresgästers behov.

Råd till stora fastighetsvärdar:

 • Tänk stort och ha ett holistiskt perspektiv kring planering och systemarkitektur. Planera tidigt för att undvika kostsamma anpassningar och justeringar i efterhand
 • Tänk stort och anställ talanger inom branschen och utveckla egna lösningar som kan testas och utvecklas på egna projekt
 • Ingå partnerskap med aktörer som har specialistkunskap
 • Digitalisera era tjänster och låt IT-avdelningen implementera tekniken.
 • Företagsledningen bör koordinera arbetet och ta ägarskap för att hela företaget är med på förändringsresan. Inte IT-avdelningen.

Källa: Tele2

Läs rapporten Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare

Om rapporten

Rapporten ”Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare” har gjorts under maj och juni 2019. För rapporten har Northstream genomfört intervjuer med ämnesexperter inom fastighets- och proptech-branschen, till exempel fastighetsägare, fastighetsvärdar, fastighetsinvesterare, lösningsleverantörer, hyresgästföreningar, akademiker, forskare och beslutsfattare. Utöver intervjuerna har skrivbordsforskning använts för att bekräfta och komplettera informationen som samlats in genom intervjuerna. För att genomföra analyserna och samla kompletterande underlag har även flertalet interna workshops med Tele2 och Northstream genomförts.

 

 

 

 

 

Bli den första att kommentera "Rapport med råd för smartare fastigheter"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega