Bolaget med flest miljöcertifierade projekt

Riksbyggen är den aktör i landet som har flest bostadsprojekt certifierade eller verifierade enligt Miljöbyggnad Sverige, sammanlagt 165 stycken.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis.

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Men Riksbyggen har även två projekt med betyget Guld, Brf Viva i Göteborg och Brf Sjökortet i Västerås.

Riksbyggen har även gjort en Miljöbyggnads-certifiering av befintliga bostäder. I samband med att Riksbyggen gjort en varsam om- och tillbyggnad av bostadsområdet Skarpan i Linköping, uppfört 1965, har man klarat kraven för en certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs Riksbyggens pressmeddelande