Nya stickproppar och uttag till taklampor

Nya uttag och stickproppar för taklampor, så kallade DCL-don, vilket står för Devices for Connection oc Luminaires.

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige.

Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden, skriver Elsäkerhetsverket.

Det har pågått en tio år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla.

Den gemensamma standarden inom EU innebär att de stickproppar och uttag till taklampor som används idag kommer att sluta säljas.

Planera för förnyelse
De nya uttagen är CE-märkta och jordade. Stickpropparna är CE-märkta och antingen jordade eller dubbelisolerade.

För dem som bor i ett hem med ojordade uttag är det god idé att planera för jordning i dialog med sitt elinstallationsföretag. Om man bor i hyresrätt är det fastighetsägaren man ska kontakta (som i sin tur har kontakt med elinstallationsföretaget).

Installation av don
Den som utför elinstallationsarbeten berörs av den nya standarden beroende på vilken typ av anläggning (jordad eller inte) det rör sig om och om det är ett nytt utförande eller underhåll.

  • DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
  • Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
  • I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.

När det gäller äldre anläggningsdelar i till exempel bostäder rekommenderar Elsäkerhetsverket att man planerar anläggningens förnyelsetakt och utbyte till de nya DCL-uttagen tillsammans med anläggningsinnehavaren, för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Källa: Elsäkerhetsverket

 

Kontakt på Elsäkerhetsverket

Katarina Olofsson
Inspektör marknadskontroll
010-168 05 25
katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm
Kommunikatör
010-168 05 17
sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se