1 800 elrelaterade bränder varje år

En granskning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det varje år uppstår cirka 1800 elrelaterade bränder i svenska bostäder.

380 bränder startar i elektriska apparater som exempelvis kyl och frys och 150 bränder startar i själva elanläggningen såsom vägguttag och elcentraler. Övriga elrelaterade bränder, cirka 1300 stycken, beror på felaktig användning av elektriska apparater.

Den absolut vanligaste orsaken till elrelaterade bränder är felaktig användning av elektriska apparater och här är det spisar som sticker ut. De flesta spisbränderna sker i flerbostadshus.

Läs mer om granskningen