Krav på bättre info om elinstallationer

Elsäkerhetsverket vill se aktiva åtgärder för bättre information om elinstallationer. Verket har gjort en omfattande undersökning som nu är sammanställd i en rapport till regeringen.

Undersökning visar att obehörigt elinstallation­s­arbete förekommer i 3 av 10 hushåll. Exempelvis görs fast anslutning av lampor, installation av nya strömbrytare och uttag, kabeldragning och installation av dosor trots att det är arbeten som bara får utföras av de som uppfyller särskilda krav.

Elsäkerhetsverket föreslår i rapporten att en särskild satsning görs för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet bland anläggningsinnehavare. Dessa aktiviteter bör utgå ifrån en gemensam handlingsplan som tas fram i samverkan med främst elinstallationsföretag och återförsäljare, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.

Rapporten ”Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter”

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega