”Vi tycker att Förvaltarforum behövs”

Tillsammans kan vi sätta fokus på förvaltningen. Det säger Jon Svensson, vd på AktivBo, som nyligen blivit branschpartner till Förvaltarforum.

 

Varför vill AktivBo vara partner med Förvaltarforum?
– Framför allt för att vi tycker Förvaltarforum är ett bra initiativ som behövs för branschen. Förvaltarforum fokuserar ju på förvaltning. Det finns många andra forum som fokuserar på samhällsbyggnad, politik och finans eftersom fastighets- och bostadsbranschen är en bred sektor. De områdena är superviktiga och vi är med där också, men vi tyckte att förvaltningen saknades. Därför ser vi Förvaltarforum som en naturlig plats för AktivBo att vara med på, säger Jon Svensson och tillägger;

– Vi tror att AktivBo tillsammans med Förvaltarforum kan bidra med att sätta fokus på förvaltningen och höja förvaltningskvaliteten generellt. Utöver det har Förvaltarforum en spännande mix av partners och flera av dem samarbetar vi redan med.

Vilket är den största utmaningen inom fastighetsförvaltning?
– AktivBo hjälper företag att få ännu nöjdare hyresgäster och utifrån det perspektivet ser vi en utmaning i att få alla anställda att inse hur viktiga de är. Det är ju medarbetarna i förvaltningsorganisationen som oftast utgör den största delen av ett bostads- eller fastighetsbolag. Och det är deras dagliga arbete som har störst påverkan på hur hyresgästen upplever sitt boende och den service som bolagen erbjuder.

Vilka är dina bästa tips för att få nöjda hyresgäster?
– Vi har jobbat i mer än 25 år med kundnöjdhet och det vi har sett i alla år i olika mätningar är att det oftast inte är områdena som kostar mest att förbättra som betyder mest för hyresgästen. Avgörande faktorer för att få nöjda kunder är servicen och att man känner sig som en prioriterad kund. Det handlar om att bli tagen på allvar och få ett bra bemötande och att det är rent, snyggt och tryggt. Därmed inte sagt att de ”hårdare” faktorerna och frågorna inte är viktiga.

– Vi ser ju också att det lönar sig att investera i sina kunder, både för hyresgästerna själva, för organisationen som helhet och för ägarna. Det finns exempelvis många vinster med att få ett starkare varumärke, både internt och externt. Vi ser att de bolagen som lyckas höja sin kundnöjdhet har en ledning som har bestämt sig att inte bortprioritera det dagliga arbetet med att få nöjda kunder i förhållande till andra initiativ eller projekt.

Vilka är de största utmaningarna för AktivBo?
– En av våra utmaningar är densamma som för branschen i övrigt. Det vill säga att hitta rätt medarbetare på dagens arbetsmarknad, speciellt eftersom vi har kontor i Stockholm. Det är inte lätt. Det är många bolag som slåss om samma personer, inte minst på den digitala sidan där utvecklare är hett eftertraktade.

– Vi har också etablerat oss i Tyskland. Där ser vi en utmaning i att den tyska fastighetsbranschen ligger efter oss i Sverige på den digitala sidan. Det gäller att få våra tyska kunder att anamma ny teknik för att arbeta ännu smartare med kundnöjdhet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Fakta om AktivBo

Verksamhet: Fastighetskonsult.?Finns i: Stockholm och Hamburg.?Omsättning: 30 mkr 2016.?Antal anställda: 26 personer.?Presentation: AktivBo är marknadsledande i Sverige på kunddriven verksamhetsstyrning i fastighetsbranschen. Idag samarbetar bolaget med över 300 bostads- och fastighetsföretag i Sverige, Tyskland och Österrike. AktivBos kundundersökningar erbjuder en benchmark/jämförelse mot andra aktörer i branschen – på både bostads- och lokalsidan.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär