Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Grönt hyresavtal med Länsstyrelsen

Nu är det klart att Diös tecknar ett nytt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Dalarnas län för myndighetens lokaler i centrala Falun.

I samband med uthyrningen utvecklas lokalerna till ett modernt, mer effektivt och miljöanpassat kontor. Utvecklingsarbetet påbörjas nu och beräknas stå klart i slutet av 2019.

Diös kommer att utveckla lokalerna till en kombination av kontorslandskap och kontorsrum. Dessutom skapas en helt ny större matsal. Den totala ytan blir cirka 6 800 kvadratmeter och inrymmer cirka 310 arbetsplatser.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega