Brf-guide om andrahandsuthyrning

Fastighetsägarna hjälper brf-styrelser att hantera andrahandsuthyrning. Här finner du alla fakta, men även mallar för ansökan, fullmakt och avtal.

Andrahandsuthyrning är en ofta återkommande fråga för bostadsrättsföreningars styrelser att hantera. Trenden med korttidsuthyrningar via till exempel Airbnb har medfört nya frågor att ta ställning till, skriver Fastighetsägarna.

Här hittar du samlingssidan som via länkar leder vidare till organisationens alla andra webbsidor med råd och information som beskrivs nedan.

Andrahandsuthyrning – detta gäller mellan föreningen och bostadsrättshavaren
Fastighetsägarna redogör för vilka regler som gäller för föreningen vid andrahandsuthyrning av egen privatbostad, eller andrahandsupplåtelse som det formellt heter.

Organisationen ger också tips om hur styrelsen kan hantera andrahandsuthyrning för att inte stöta på problem.

Ta del av denna information här.

Andrahandsuthyrning – detta gäller mellan bostadsrättshavare och hyresgäst
Det finns många saker att tänka på innan man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Här har Fastighetsägarna samlat det allra viktigaste du behöver känna till.

Ta del av denna information här.

Korttidsuthyrning av bostadsrätt
Uthyrning av bostadsrätt av ekonomiska skäl, exempelvis under korta perioder vid semestertid, behöver enligt beslut i hyresnämnden inte godtas av föreningen.

Fastighetsägarna har tillsammans med HSB, Riskbyggen och Bostadsrätterna tagit fram branschgemensamma riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand.

Fastighetsägarna har som ett komplement till dessa riktlinjer tagit fram detta faktaunderlag för bostadsrättsföreningar som vill tillåta korttidsuthyrning av bostadsrätter.

Ta del av denna information här.

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar i syfte att ge stöd åt styrelsen vid behandlingen av en ansökan om andrahandsupplåtelse.

I denna skrift redogörs för vad som utgör skäl för andrahandsupplåtelse, vad som kan vara skäl för föreningen att vägra sådan samt för tidsbegränsning och andra villkor för upplåtelsen.

Längst bak i riktlinjerna ligger Fastighetsägarnas mallar för ansökan om andrahandsupplåtelse, en fullmakt att använda under uthyrningen samt ett avtal som reglerar förhållandet mellan bostadsrättshavare och hyresgästen.

Länk till skriften ”Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand” (PDF)

Källa: Fastighetsägarna

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega