Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Nya roller i Diös ledning

Sofie Stark internrekryteras och blir ny fastighetschef på Diös. Hon har tidigare arbetat som affärschef i Sundsvall.


Tomma lokaler blir bostäder

Fastighetsbolaget Diös konverterar kommersiella lokaler till bostäder för att klara efterfrågan på bostäder i Sundsvall.
Utökat ansvar på Diös

Diös chef för affärsutveckling, Lars-Göran Dahl, blir fastighets- och transaktionschef, vilket betyder att han blir ansvarig för Diös lokala affärsenheter samt projekt- och transaktionsteam.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega