Gemensam kod för uppförande i branschen

taklaggare

Att leverantörer följer säkerhetsföreskrifterna för sina medarbetare är en av flera saker som regleras i branschens uppförandekod.

Fastighetsägarna har tagit fram en branschgemensam uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden ska göra det lättare att kontrollera att de varor och tjänster som köps in är producerade under goda etiska, sociala och miljömässiga villkor.

– Uppförandekoden synliggör fastighetsägarnas krav på sina leverantörer och skapar en plattform för en bra dialog hur de ser på till exempel medarbetarnas anställningsvillkor och säkerhet. Dessutom är tjänsten helt kostnadsfri och kräver minimal administration, säger Per-Erik Stålhandske, konsult på Green Consulting som varit med att utveckla den nya tjänsten.

Socialt och miljömässigt hållbart
Uppförandekoden omfattar, förutom att man uppfyller lagar, förordningar och Fastighetsägarnas etiska riktlinjer, även krav på god miljöhänsyn, en tillfredställande arbetsmiljö och goda sociala villkor.

Databas med självutvärdering
Till uppförandekoden finns en databas kopplad där leverantörerna genom att svara på 45 frågor själva får skatta hur de arbetar hållbart och ansvarsfullt.

Leverantörerna bjuder sedan in sina kunder att ta del av självutvärderingen.

p-e_stalhandske_mellan

Fastighetsägare som använder uppförandekoden minskar risken att råka ut för obehagliga överraskningar, säger Per-Erik Stålhandske.

Du bedömer svaren
– Det är upp till dig som fastighetsägare att bedöma dina leverantörers svar. Dock bör du som fastighetsägare naturligtvis aldrig ställa hårdare krav på dina leverantörer än vad du själv uppfyller, säger Per-Erik Stålhandske.

– Som fastighetsägare är det tryggt att till exempel försäkra sig om att ens leverantör inte utnyttjar svart arbetskraft eller att deras takarbetare alltid är försedda med säkerhetslina. Då slipper man råka ut för obehagliga överraskningar.

Både för stora och små
Hittills har ett 20-tal leverantörer registrerat sig i databasen.

– Målet är att uppförandekoden ska få stor spridning bland både små och stora fastighetsföretag och deras leverantörer i hela landet. Tillsammans verkar de för en mer hållbar fastighetsbransch.

Text: Hans Hellberg

hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega