Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Boverket ändrar energideklarationen

Den 1 januari införs primärenergital i energideklarationen av byggnader. Boverket ger vägledning och tipsar om sin kommande webbhandbok för energideklarationer.

Det nya är att byggnaders energiprestanda kommer att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av en ny byggnad uttrycks i primärenergital, skriver Boverket.

Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Det betyder att det blir lättare att jämföra byggnader över hela landet.

Varför ändras reglerna?
Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom energiprestandadirektivet. Detta direktiv ska följas av samtliga medlemsstater inom EU.

Under 2017 genomförde regeringen ändringar i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. Det fastställdes där att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital.

Energihushållningsreglerna ändrades som en följd av detta, och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt energiprestandadirektivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även föreskrifterna för energideklarationerna.

Ny webbhandbok
Boverket kommer att ta fram en webbhandbok för energideklarationer, med vägledande och stödjande information till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

I webbhandboken kommer ändringarna i reglerna, relaterat till införandet av primärenergitalet, finnas beskrivna. Det kommer också finnas en omvandlingsfunktion tillgänglig för att kunna omvandla tidigare mått på energiprestanda, specifik energianvändning, till primärenergital.

Webbhandboken planeras att finnas tillgänglig på Boverkets webbplats i början av januari 2019.

Källa: Boverket

Läs mer och ladda ner ändringsförfattningen BFS 2018:11 – BED 10 till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. I konsekvensbeskrivningen finns mer information om ändringarna i reglerna. Du hittar den här.

Kort information om energideklarationen
Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning och används för att jämföra olika byggnader med varandra. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega