Nordika hyr ut i Enköping

Nordika hyr ut 3 500 kvadratmeter till Fruktjuice i Enköping på ett långt avtal till ett totalt hyresvärde om 18,9 miljoner kronor.

Fastigheten består av 14 000 kvadratmeter logistikytor och efter den senaste uthyrningen är alla större ytor i fastigheten uthyrda.

Fastigheten ingår i den portfölj av fastigheter som Nordika förvaltar i ett samägt JV med en större global investerare. Fastighet ligger längsmed E18 inom Stenvretens industriområde.