Fastighetsägares ansvar för störande måsar

 

Foto: Örebro Kommun


Fiskmåsen lever i olika miljöer, ibland i närheten av boende och måsarnas beteende kan stundtals bli störande. Läs om vilket ansvar Fastighetsägare har för att begränsa störningarna.

– Staden med hustak och parker är en perfekt miljö för måsarna att lägga sina ägg och föda upp sina ungar på. Förutom bra boplatser finns det gott om föda till ungarna. Bland annat är det gräsmattornas maskar som lockar. För mig är måsar i staden ett tecken på god biologisk mångfald och att sommaren är här, men jag förstår att inte alla uppskattar måsar som genom dykanfall försvarar sina ungar, säger Lars Johansson, styrelseledamot i Närkes Ornitologiska Förening.

Begränsa störningar från måsar
Fiskmåsar kan upplevas mycket störande särskilt under häckningsperioden mellan maj och juni. Örebro Kommun år ut i ett pressmeddelande och vad man kan göra för att minska problemen med måsar. Bland annat går man ut till allmänheten och vädjar att bidra genom att begränsa tillgången av mat, inte slänga mat på marken, se till att sopkärl är stängda och om den som vill mata fåglar gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt.

Man skriver också att kommunen ansvarar för en fungerande renhållning med städning och tömning av papperskorgar för att det ska vara enkelt att själv ta ansvar för sitt skräp och försvåra för fåglarna att komma åt det.

Fastighetsägaren har ansvaret
Kommunen ger även rådet att om man som medborgare upplever problem med fåglar ska man först och främst vända sig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som ansvarar för fastigheten.

– Vi som kommun har svårt att ställa krav då detta är ett problem avgränsat till en ganska kort period. Fåglarna och deras bon är också fredade enligt jaktförordningen under häckningsperioden, men som fastighetsägare kan man ändå ha rätt att åtgärda detta om man har problem med fåglar på sin fastighet. Generellt måste vi ha en ganska stor acceptans för att fåglar är en naturlig del av staden, säger Markus Behr, enhetschef på Miljökontoret.

Örebro Kommuns tips till dig som är fastighetsägare:

  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du upplever att fåglar är ett problem omkring din fastighet. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak.
  • Informera de som bor i din fastighet om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset, då det även lockar större fåglar.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss
  • Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga störningar från måsar på orebro.se.

Källa: Örebro Kommun

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega