Så byggs säkra tappvattenschakt

Tappvattenschakt måste byggas på rätt sätt annars kan det leda till vattenskador och allvarliga konsekvenser för de boende.

Branschorganisationen Säkert Vatten har uppdaterat sin skrift ”Förslag till utformning av tappvattenschakt”.

 

Läs mer och beställ skriften