Spillvärme balanseras i nytt system

Energibolaget Eon ska testa ett nytt energisystem i ett mikronät i Lund. Byggnadernas behov av kyla och värme ska balanseras mot varandra.

Tillförseln av energi beräknas minska drastiskt, från 14 GWh till 3 GWh, skriver tidningen Energi & miljö i nummer 5 / 2018.

Kortfattat fungerar systemet så att den varma och kalla sidan på kylmaskiner och värmepumpar balanserar varandra med hjälp av lågtempererat vatten som ska ledas i oisolerade rör i marken mellan byggnaderna.

Läs mer i Energi & miljö