Lejonfastigheter tar fram ansvarskod

Kommunägda Lejonfastigheter i Linköping har tagit fram en ansvarskod för sina leverantörer. Koden beskriver hur företaget ser på arbetsvillkor, miljöansvar, affärsetik och korruption.

Lejonfastigheter vill arbeta ansvarsfullt med hela leverantörskedjan och samverka med leverantörerna för ett hållbart och medvetet företagande.

– Byggbranschen anses vara en högriskbransch när det gäller mänskliga rättigheter, korruption, arbetsrätt och miljö, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter. Därför behöver vi vara noggranna med hur ansvarsfrågorna hanteras i alla delar av leverantörsledet.

Ansvarskoden kommer att ingå i företagets leverantörsavtal.

– Vi vill skapa mervärde i vårt uppdrag för Linköping genom att verka för korrekta arbetsvillkor och god arbetsmiljö på våra byggen och genom att tydligt motverka korruption, säger Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter. Denna överenskommelse med våra leverantörer kommer att utveckla vårt gemensamma arbete med hållbart företagande.

Ansvarskoden presenteras för leverantörerna i anslutning till Lejonfastigheters evenemang Green Drinks den 14 september.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega