Årets Hållbarhetsförening 2018

Riksbyggen har utsett bostadsrättsföreningen Pyramiden i Malmö till Årets Hållbarhetsförening.

Pyramiden har en mycket gedigen lista över olika hållbarhetsåtgärder som föreningen antingen genomfört eller är på väg att genomföra:

Utbyggnad av den redan befintliga solpanelsanläggningen, snålspolande kranar insatta överallt efter stambyte, speciella tunnor för regnvatteninsamling, ett eget vindkraftverk på ett av taken, anläggande av en egen äng för ökad biologisk mångfald och en vackrare gård, byte till energisnål ledbelysning, odlingslott till alla medlemmar som vill odla själva.