Sponsrad artikel från Bytesansokan

Bostadsbytesförfrågningar tilltar i den ekonomiska osäkerheten. Ökade risker för hyresvärdar.

Tobias Jonnarth, vd, Lägenhetsbyte Sverige AB

Antalet bytesansökningar ökar i ekonomiskt osäkra tider vilket gör att hyresvärdarnas arbetsbelastning och risken för skenbyten tilltar enligt Lägenhetsbyte.se som sett en 25-procentig ökning av nya medlemmar som vill byta bostad den senaste månaden. Detta jämfört med samma period föregående år trots att förra året var ett rekordår.

– Vi har sett liknande tendenser i tidigare lågkonjunkturer där intresset för bostadsbyten ökat. Det är sannolikt inflation med högre levnadskostnader i allmänhet som gör att fler hyresgäster behöver anpassa sin livssituation. Byten kräver allt större resurser av hyresvärdarna för att hanteras korrekt där en enda ansökan tar i snitt sex timmar att handlägga , säger Tobias Jonnarth VD för Lägenhetsbyte.se.

För att angripa problematiken har Lägenhetsbyte lanserat den digitala tjänsten Bytesansökan som utvecklats i samarbete med flera av landets största hyresvärdar. Bytesansökan digitaliserar och effektiviserar handläggningen av bostadsbyten åt hyresvärdarnas handläggare där tidsbesparingen ligger på över 70 procent, samtidigt som hyresvärdarna får en delad information och historik kring all parter som ingår i byteskedjan.

– Det finns nästan lika många olika blanketter och processer som det finns hyresvärdar. Detta gör att det tidigare har varit svårt att få full insyn i hela byteskedjan som i många fall uppgår till fler än 3-4 st bytesparter, samt att man saknat historik kring dessa vilket leder till att risken för skenbyten blir svåra att upptäcka, säger Tobias Jonnarth, vd, Lägenhetsbyte Sverige AB.

Enligt en undersökning som gjorts bland hyresvärdar så är det uppemot två tredjedelar av de bytesförfrågningar som kommer in ofullständiga eller felaktiga, oftast sker detta på grund av okunskap mer än att de försöker vilseleda hyresvärdar med falska eller felaktiga uppgifter menar Tobias. 

Bytesansökan löser detta genom att automatiskt samla in all nödvändig dokumentation med Bankid signaturer från alla de bytesparter som ingår i byteskedjan, informationen delas mellan hyresvärdarna på ett lättöverskådligt sätt via en egen portal.

– Slutresultatet blir att vi levererar ett fullständigt beslutsunderlag till handläggarna. De slipper göra grovjobbet och den ökade insynen och historiken som byggs kring alla bytesparter leder samtidigt till att risken för skenbyten minskas väsentligt, säger Tobias Jonnarth.

Bytesansökan har på bara några månader sedan lanseringen anslutit över 50 hyresvärdar som hanterar sina bytesansökningar via tjänsten. 

Testa tjänsten gratis i tre månader på bytesansokan.se.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega