Negativ skopa för kulturmord

turisthotellet i Marstrand

Svenska byggnadsvårdsföreningen delar ut den negativa utmärkelsen Grävskopan till Ernst Rosén och Kungälvs kommun för att de låtit Marstrands Turisthotell förfalla.

I år återinför Byggnadsvårdsföreningen ”Grävskopan” och kommer under sitt årsmöte i Göteborg att formellt göra tillkännagivandet.

Anledningen är den mångåriga vanvården av Turisthotellet i Marstrand, vilken lett till att byggnaden inte längre går att rädda utan måste rivas, skriver Byggnadsvårdsföreningen.

Kungälvs kommun, miljö- och byggnadsnämnden, och Ernst Rosén AB är i egenskap av tillsynsmyndighet respektive fastighetsägare ytterst ansvariga för försummelsen och därför de som nu tilldelas Grävskopan.

Värdefull byggnad
– Turisthotellet är en av få återstående karaktärsbyggnader från badortsepoken i Marstrand och på Västkusten i slutet av 1800-talet. Den är kulturhistoriskt synnerligen värdefull och utgör en viktig del av det utpekade riksintresset för kulturmiljövården för orten, säger Vicki Wenander, ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Utöver tillkännagivandet får miljö – och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun och fastighetsägaren Ernst Rosén AB också ett års fritt medlemskap i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Strider mot lagen
Motiveringen för utmärkelsen är följande:

Marstrands Turisthotell är ett unikt kulturarv från badortsepoken i slutet av 1800-talet och utgör en viktig del av riksintresset för bevarandet av kulturmiljön för orten. Byggnaderna har under många år fått förfalla i sådan utsträckning att de inte längre går att rädda utan måste rivas. Kungälvs kommun, miljö- och byggnadsnämnden, har allvarligt försummat sin roll som myndighet att bedriva tillsyn och fastighetsägaren Ernst Rosén AB har underlåtit att underhålla byggnaderna för att de ska kunna bevaras, i strid med kraven enligt plan- och bygglagen.