Rapport kan ge bättre upphandling

Offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem. Det skriver Konkurrensverket.

Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Rapporten fokuserar på hur offentlig upphandling i större utsträckning kan främja skapandet av nya innovationer.

Detta går att göra, enligt författaren, genom att en ökande andel av de varor, tjänster och system som i dag upphandlas som specifika produkter i stället skulle beskrivas i termer av funktionskrav när de upphandlas.

 

Läs rapporten ”Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö”

Intervju med rapportens författare Charles Edquist

 

 

Bli den första att kommentera "Rapport kan ge bättre upphandling"

Lämna en kommentar