Så sparar du energi i köpcentrum

köpcentrum

Svenska köpcentrum kan spara mycket energi. Forskningsinstitutet RISE och Vasakronan ger vägledning om hur det kan gå till.

– Bara genom att se över belysningen finns stora möjligheter till energieffektivisering eftersom belysningen kan utgöra ungefär halva köpcentrumets energianvändning. Sen ger det också en dubbel effekt, eftersom minskad energi till belysning också gör att det blir mindre värme från belysningen som behöver kylas bort, säger Sofia Stensson, forskare på RISE.

Hon har kartlagt energiflöden i svenska köpcentrum och berättar att det finns mycket att göra inom området.

Stora skillnader
Sofia Stensson konstaterade att energianvändningen i köpcentrum varierar kraftigt när hon intervjuades i Vetenskapsradions internationella miljöprogram Klotet i P1 den 11 april.

– Enligt den data som jag har tittat på ligger energianvändningen i svenska köpcentrum på mellan knappt 100 och 350 kWh per kvadratmeter och år. Det är ett ganska stort spann, men då är det fastighetens energianvändning som man tittar på, det vill säga den energi som fastighetsägaren köper för ventilation, kyla och belysning.

Sen finns ytterligare energi som hyresgästerna använder, så den totala energianvändningen kan vara dubbelt så stor. Det visar hur viktigt det är att fastighetsägare jobbar tillsammans med hyresgästerna för att energieffektivisera.

Karuselldörrar
Hennes forskning visar också att det finns mycket energi att spara genom att använda karuselldörrar i stället för skjutdörrar.

I ett köpcentrum med skjutdörrar i Göteborg som Sofia Stensson studerat var energiförlusterna 8 000 kWh till 28 000 kWh per år. Här passerade 2 000 personer per dag.

– Men om man installerar en karuselldörr i samma fastighet får man mycket mer kontroll på luftombytet och energiförlusterna blir ungefär 3 000 kWh på ett år. Man kan åtminstone halvera energiförlusterna eller ännu bättre.

Spara 75 procent
Ett EU-projekt har visat att energianvändningen i europeiska köpcentrum går att minska med 50–75 procent. Och kostnaden för renoveringen betalar sig på bara sju år.

I radioprogrammet fick Sofia Stensson frågan om svenska köpcentrum kan minska energianvändningen så mycket som EU-projektet visade?

– Det beror på vilken nivå man startar ifrån, alltså hur stor energianvändningen är från början. Men det finns absolut saker kvar att göra på flera olika plan, svarade hon.

Solljus och solceller
Två av slutsatserna i EU-projektet är att det går att spara belysning genom att utnyttja solljuset och att det även är möjligt att utvinna energi genom att sätta solceller på taken.

Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan, intervjuades också i radioprogrammet. Han berättade att Vasakronan på sex år har skurit ner behovet av köpt energi med 50 procent i alla sina lokaler. Från 210 till 105 kWh per kvadratmeter och år.

Fastighetsbolaget har bland annat satt upp solceller, installerat LED-belysning samt bytt ut gammal ventilation och pumpar på elsidan.

Vasakronan visar vägen
Ulf Näslund konstaterade att Vasakronan har gjort en bra affär och kunnat räkna hem i princip allt som gjorts.

– Man måste ha väldigt bra koll på hur mycket energi man köper och följa upp det månadsvis eller ännu tätare. Då först kan vi dra slutsatser av vad som händer i våra hus. Det är också väldigt viktigt att ha en kunnig organisation när man ska gå igenom det här, sa Ulf Näslund.

Han berättade också att fastighetsbolagets mål är att inom 8–10 år komma ner till en energiförbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år.

AI och sensordata
Sofia Stensson konstaterade i radioprogrammet att för tio år sen saknades mätutrustning och mätdata som krävs för att se var det går att energieffektivisera.

Vasakronan har ett program för att bygga upp AI (artificiell intelligens) och sensordata för att kunna styra husen effektivare. Det ska ge möjlighet att styra värme- och kylsystem efter kända mönster så att de tekniska systemen utnyttjas maximalt.

Fastighetsbolaget har dessutom gröna hyresavtal, vilket gör att det blir lättare att arbeta tillsammans med hyresgästerna för att minska energiförbrukningen.

Likström och batterilagring
Ulf Näslund berättade att nästa steg för Vasakronan kan bli att använda likström från solcellerna för att driva belysning, kontorsmaskiner, ventilation och pumpar. Då slipper man omvandlingsförluster när likström ska omvandlas till växelström och tillbaka till likström.

– Där kan finnas en hel del att spara. Vi har ju högspänd likström i våra hus och då kan man spara en hel del installationskostnader genom att det går åt mindre kabel. Vi tittar också på batterilagring. Det är väldigt intressant. När priserna går ner och tekniken för att styra blir bättre ser vi en väldigt stor potential för batterier, sa Ulf Näslund i radioprogrammet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3