Hufvudstaden i hållbarhetstopp tack vare långsiktig förvaltning

Foto Maria Cruseman

Hufvudstaden intar i år en europeisk förstaplacering inom kategorin ”Kontor och handel” i GRESB:s internationella hållbarhetsranking. Långsiktig ägande, hållbar förvaltning och klimatriskanalyser är några framgångsfaktorer.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) utvärderar årligen fastighetsbolagens hållbarhetsarbete inom miljö, social hållbarhet, styrning och uppföljning. I årets ranking får Hufvudstaden 93 poäng av 100 där medelvärdet är 76 i kategorin ”Kontor och handel”.

– Vi är stolta över att behålla vår höga poäng i GRESB-mätningen. Det är ett kvitto på att vårt starka interna engagemang för hållbarhetsfrågorna i kombination med ett systematiskt arbete fortsätter att ge goda resultat, säger Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef på Hufvudstaden.

GRESB är ett globalt index som används av investerare för att göra jämförelser och bedömningar av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. I år rapporterade 2 084 bolag från 75 länder sitt hållbarhetsarbete inom ramen för GRESB.

Långsiktigt ägande ger hållbar förvaltning
Hufvudstadens hållbarhetsstrategi är en integrerad del av affärsstrategin där långsiktigt ägande är en av hörnstenarna. Ett flertal fastigheter har funnits i bolagets ägo i över hundra år och en hållbar förvaltning ska bidra till att de finns kvar in i nästa sekel.

– Ett av våra viktiga hållbarhetsprojekt är att framtidssäkra våra fastigheter för kommande klimatförändringar. Under 2022 genomfördes djupgående riskanalyser av samtliga fastigheter och individuella handlingsplaner togs fram. De innehåller både förebyggande åtgärder och konkreta instruktioner för hur vi kan skydda fastigheterna vid extremväder, säger Karl-Johan Wall.

Källa: Hufvudstaden

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega