Hur ser goda skollokaler ut?

Skollokalernas betydelse för lärandeSverige har brist på kunskap och rådgivning om hur skollokaler ska utformas. Det visar en ny studie som har listat aktuella forskningsprojekt.

Det forskas lite om relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön i skolan, konstaterar förstudien ”Skollokalernas betydelse för lärande”.

Studien har gjorts på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Författare är Suzanne de Laval på Arkitekturanalys Sthlm.

Sverige sticker ut
Studien skriver att våra nordiska grannländer har nationella samordnare med ansvar att förse branschen med kunskapsstöd. Men detta saknas i Sverige.

Samtidigt finns ett stort behov av att bygga om, bygga till och bygga nya svenska skolor, eftersom det befintliga beståndet är gammalt och antalet barn ökar i många kommuner.

Påtalades 2008
Bakgrunden till förstudien är att kommunala skolhuvudmän, både som fastighetsägare och verksamhetsutövare, anser att det saknas kunskap och rådgivning om hur ändamålsenliga skollokaler ska utformas i linje med läroplanens mål och värderingar för grundskolan.

Situationen är inte ny, utan bekräftades redan 2008 av Rådet för arkitektur, form och design i rapporten ”Vår tids skola – hur ska den byggas?”

Aktuell forskning
Förstudien ger en överblick över publicerad och pågående forskning om den fysiska lärmiljön i skolan. Se länken under artikeln.

Framför allt fokuseras på svenska forskningsresultat, men förstudien gör även en kortare internationell utblick.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se