Sol och markenergi i Kristianstad

kristianstad_org

Många av byggnaderna vid Högskolan Kristianstad är kulturminnesmärkta.

Akademiska Hus investerar de kommande åren  cirka 20 miljoner kronor i miljövänlig teknik för att sänka energianvändningen och minska mängden köpt energi på campus Kristianstad.

Målet är att nå en reducerad energianvändning med 40 procent.

Fler åtgärder har redan genomförts. Kommande projekt innebär att befintligt marklager utökas med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl-/värmepumpar producerar värme och kyla som kan säsongslagras.

Genom utbyggnaden av marklagret blir Högskolan Kristianstad mer självförsörjande med miljövänlig energileverans.

Storskaligt fönsterbyte
Ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar.

Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat.

500 kvadratmeter solceller
Slutligen installerar Akademiska Hus en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera cirka 70 000 kWh per år.

– Investeringen vid Högskolan Kristianstad är en viktig del i Akademiska Hus långsiktiga hållbarhetsarbete. Många av campusområdets byggnader är kulturminnesmärkta men genom dessa åtgärder behåller vi karaktären på byggnaderna och halverar ändå mängden inköpt energi, säger Martin Johannesson, fastighetschef Akademiska Hus region Syd.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega