23 idéer för bättre integration

terje Johansson

– De 23 idéer som vi presenterar idag behöver övervägas eftersom de kan förbättra integrationen på riktigt, säger Terje Johansson, ordförande i Sabos integrationsråd.

Sabos integrationsråd har tagit fram 23 idéer för att skapa en bostadsmarknad som ska fungera för fler.

Som en fortsättning på kartläggningen som Sabo gjorde 2016 och som resulterade i rapporten ”Att främja integration” samlade organisationen våren 2017 en erfaren och engagerad grupp vd:ar från medlemsföretag från olika delar av landet i ett integrationsråd.

Integrationsådet har fått i uppgift att ta arbetet med att främja integration ett steg vidare genom att komma med idéer på konkreta åtgärder som kan röja hinder för integration och identifiera aktörer på olika nivåer i samhället som kan påverka åtgärdernas genomförande.

Största utmaningen
– Politiker och fastighetsägare behöver pröva åtgärder som kan öppna upp den reguljära hyresmarknaden för alla dem som idag tvingas leta bostad på den svarta bostadsmarknaden. Samtidigt behöver den svarta marknaden stängas, säger Terje Johansson, ordförande i Sabos integrationsråd och vd för MKB Fastighets AB.

– Integrationsfrågan beskrivs ofta som en av vår tids största samhällsutmaningar. Att många nyanlända dessutom bor inom allmännyttan gör att frågorna om etablering, integration och möjligheterna till goda livsmiljöer blir än mer aktuella för bostadsföretagen. De 23 idéer som vi presenterar idag behöver övervägas eftersom de kan förbättra integrationen på riktigt, tillägger Terje Johansson.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av de 23 idéerna som integrationsrådet tagit fram.

Hem – att ha någonstans att bo

 1. Förändra lagen om eget boende.
 2. Begränsa antal boende per lägenhet.
 3. Lotta ut kontrakt på hyreslägenheter.
 4. Ta bort eller sänk inkomstkraven.
 5. Erbjud utbildning plus bostad under begränsad period.
 6. Följ upp bosättningslagen.
 7. Bygg mer blandat.
 8. Verka för blandade hyresnivåer.
 9. Underlätta flyttkedjor.
 10. Kriminalisera köp av hyresrätt.
 11. Hindra kriminell verksamhet i hyreslägenheter.
 12. Begränsa bytesrätten.
 13. Register över bostadsrättsinnehav.

Arbete – att kunna försörja sig och bli en del av samhället

 1. Rekrytera fler med invandrarbakgrund.
 2. Ställ sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar.
 3. Öka sysselsättningen genom att sprida lyckade metoder

Social inkludering – att vara en del av en gemenskap och öka tryggheten

 1. Bättre mottagande.
 2. Skapa fler mötesplatser.
 3. Utveckla relationerna med barn och unga.
 4. Mer bointroduktion för nyanlända.
 5. Öka samhällsservicen.
 6. Mer samverkan för att öka tryggheten – underlätta bildandet av BIDs.
 7. Skattereduktion vid sociala investeringar och åtgärder.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

integrationHär kan du läsa ”23 idéer för bättre integration”

 

SABOs integrationsråd maj 2018

Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB, Malmö (ordförande)
Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget, Göteborg
Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö, Södertälje
Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer, Västerås
Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna, Gävle
Marie Thelander Dellhag, vd Halmstads Fastighets AB
Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem, Jönköping
Gunnar Boquist, vd Hyresbostäder, Norrköping