Så är Göteborg bäst i Sverige på solceller

Enligt en undersökning från Energimyndigheten är Göteborg den kommun i Sverige som står för högst installerad effekt från solcellsanläggningar i Sverige – 39,8 megawatt.

– Det är en följd av att många aktörer i Göteborg jobbat med detta under flera år – allt från stora företag, till privatpersoner och det offentliga. Att vi på Göteborg Energi tidigt hade information om solceller och nu även byggt två stora solcellsparker bidrar givetvis också, säger Rebecca Palmgren produktansvarig Förnybar produktion på Göteborg Energi.

Göteborg nästan fördubblade den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar under 2020. Från 22,6 megawatt till 39,8 megawatt.

I antal finns det nu total 1712 solcellsanläggningar i Göteborg – en ökning med 603 stycken på ett år. Jämför med huvudstaden Stockholm som har 1016 anläggningar.

I stora städer är det många personer som bor i lägenheter och inte själva kan besluta om att sätta solceller på taket. Det gör Göteborgs siffror ännu mer imponerande, säger Rebecca Palmgren.

Vad är då skälet bakom framskjutna Göteborgs position?

– Det är svårt att säga, men det känns ändå som att vi ser en snöbollseffekt. När vi – och andra här i Göteborg – gjort stora satsningar på sol ger det ringar på vattnet, säger Rebecca.

Göteborg Energi började tidigt med solceller, till exempel med ett pilotprojekt redan 2012. Då fanns det inte mycket solceller. Men Göteborg Energi såg att det började hända saker i bland annat Tyskland. I piloten fick hundra kunder möjligheten att producera el från solceller.

Ett av Göteborg Energis uppdrag som kommunalt bolag är att sprida kunskap om solenergi och hur det är att vara mikroproducent.

– Det finns flera olika skäl bakom att någon väljer att skaffa solceller. För de flesta är det miljön och klimatfrågor, samt ekonomi som styr. För vissa är också ett teknikintresse bidragande.

Solcellsanläggningarna i Göteborg består av en bred blandning.

– Det är lite av allt, det finns villasegmentet som är väldigt stort, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och företag och så de kommunala bolagen – och sedan vi på Göteborg Energi som bygger solcellsparker. Det drivs framåt på alla fronter, säger Rebecca Palmgren.

Källa: Göteborg Energi

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega