Energimyndigheten bygger en solportal

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla en webbportal med samlad information om solel. Syftet är att underlätta för fastighets- och villaägare att ta reda på om det lönar sig för dem att investera i solel, skriver Svensk byggtjänsts omvärldsbevakning.

Plattformen ska utgöra ett nav för offentlig och samlad information kring solel.

Dessutom föreslår Energimyndigheten en utvidgning av Nätverket för vindbruk för att skapa ett komplement till webbportalen för solel.

Läs Svensk byggtjänsts artikel