Digitala fastigheter – mätning avgör vilket värde som skapas

Porträttfoto: Frida Månsson, Jernhusen

Digitalt representerade fastigheter kommer att spela en central roll i morgondagens fastighetsbransch. Det möjliggör effektiviserad förvaltning såväl som minskat klimatavtryck. Men utan mätning går vi miste om värdet, skriver Per Forsling.

Jag har tidigare skrivit om rollen som fastighetsförvaltare i en ny tid. Där digitalisering och automatiserade förvaltningssystem förändrar ansvarsområdet för en fastighetsförvaltare fundamentalt. Där vi i framtiden kanske till och med behöver dela upp och fördela arbetsuppgifterna – och rent av implementera en helt ny roll: informationsförvaltare.

Särskilt konkreta blir sådana behov när vi pratar om fastigheternas digitala representation: de digitala tvillingarna. Medan den ena fastighetsförvaltaren har hand om det fysiska fastighetsbeståndet, kan den andra – informationsförvaltaren – se efter det digitala.

Oavsett hur ansvarsfördelningen kommer att se ut, och vad framtidens förvaltare kommer att kallas, menar jag att det är en sak som är säker; digital representation av fastigheter kommer att spela en central roll i morgondagens fastighetsbransch.

Hur ser vi till att skapa värde?
Med det sagt. Allt nytt vi implementerar, oavsett om det är nya system eller hybrida arbetssätt, kräver mätning, uppföljning och utvärdering. Det är då vi kan dra konkreta slutsatser och lärdomar. På så sätt kan vi säkerställa att förändringen tar oss framåt och vi kan skapa värde. Införandet av en mer digitalt driven fastighetsverksamhet är som all annan förändring. Mätning av framdrift är avgörande för att skapa värde av fastighetsbeståndets digitala tvilling.

Vi på Jernhusen är stolta över våra höga ambitioner när det kommer till att skapa digitala representationer av våra fastigheter. Vårt mål är att vi med hjälp av dem ska effektivisera vår förvaltning, projektverksamhet och administration – och därigenom medverka till hållbart värdeskapande. Vi strävar mot att skapa värde ekonomiskt men också mot att erbjuda hyresgäster och alla som rör sig i våra fastigheter en säker, sund och trygg upplevelse. Men vi har dessutom ambitiösa mål att minska våra fastigheters klimatavtryck – från Malmö i söder till Katterjåkk i norr.

Dock.

Vi vet också att om kvaliteten på våra modeller brister, riskerar den digitala tvillingen att förbli en ögonblicksbild. En ögonblicksbild som snabbt blir utdaterad, och därmed saknar förutsättningar att skapa värde i verksamheten. Den utdaterade modellen blir en kostnad och ett problem, inte något som skapar värde. Det vill vi undvika.

Tre huvudteman för givande mätning
Jag menar därför att bedömning av det digitala fastighetsbeståndet inte bara är oerhört viktigt, utan direkt avgörande för värdet. Jag föreslår en metodik med tre viktiga mätetal, kalla det för KPI:er om du vill. Med dessa tre mätetal i fokus skapas en bra grund för att löpande säkerställa att digitala tvillingar skapar värde.

  1. Andel
    Hur stor andel av ert totala fastighetsbestånd finns just nu digital representerat? Hur ser målet ut? Är ambitionen 100 procent, eller är det för er verksamhet relevant endast med utvalda delar? Har vissa fastigheter en fullkomlig digital representation, medan andra kanske saknar viss typ av data? Andelen fastigheter som är digitalt representerad bör mätas med jämna intervaller för att följa utvecklingen mot målbilden.

  2. Kvalitet
    Vilken kvalitet har din digitala representation? Hålls samma kvalitetsnivå över hela fastighetsbeståndet, och om inte – var och hur skiljer den sig? Är kvalitetsskillnaden acceptabel? Bara när vi gör löpande kvalitetsmätningar, kan vi känna oss trygga i att våra digitala tvillingar håller tillräcklig kvalitet och att de därmed har rätt förutsättningar för att skapa värde i bolagets löpande verksamhet.

  3. Användning
    Sist men inte minst. Det som alltför ofta glöms bort: hur använder vi våra digitala tvillingar? På vilket sätt, i vilka syften, inom vilka områden? Hur mycket tid och resurser sparar vi in? Att tydligt och – återigen löpande – mäta och utvärdera användningen, är en ovärderlig pusselbit. Vet vi inte hur vi använder vårt digitala fastighetsbestånd vet vi heller inte om vi når vår fulla potential, i att skapa det värde vi eftersträvar i det fysiska fastighetsbeståndet.

Väl mätt!

Per Forsling
Chef för Teknik och Verksamhetsutveckling på Jernhusen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega