Stöd för att planera vindkraft

Forskningsprogrammet Vindval introducerar planering som ett nytt fokusområde.

– Vi tror att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft fortsätter, och då blir det allt viktigare att utveckla planeringen och hur avvägningar mellan intressen kan göras även på en större skala, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Totalt satsar Energimyndigheten 20 miljoner kronor fram till och med 2020 på den fjärde etappen av Vindval.

Läs hela pressmeddelandet