Allmännyttan söker nya talanger

Områdesansvarig, fastighetsingenjör och miljöingenjör. Det är några tjänster som ingår i Allmännyttans traineeprogram som genomförs av bransch- och intresseorganisationen Sabo.

– Allmännyttan har ett stort behov av kompetens och traineeprogrammet ger unga, framtida nyckelspelare en god introduktion till branschen. De får ett unikt nätverk, en god verksamhetsförståelse och personlig utveckling under ett år, säger EvaHanna Wittrin, programansvarig på Sabo.

Drygt 130 personer har sedan starten 2006 genomgått Sabos traineeprogram. Från och med starten hösten 2018 ändrar traineeprogrammet namn till Allmännyttans traineeprogram.

Läs mer om Allmännyttans traineeprogram här