Att fatta beslut – och rätt beslut

Att förstå sin egen och andras beslutsprocess och vad som kan påverka den är en viktig nyckel till framgång. Charlotta Schenholm är expert på ledarskap och tipsar i sin krönika om hur du kan lyckas med att fatta beslut – och rätt beslut.

Förmågan att fatta bra beslut, är en av de viktigaste förmågorna som ledare.

Och som chef och ledare fattar man beslut i stort som smått. Sådant som gäller bums och ger omedelbara effekter och sådant som kan ge konsekvenser under lång tid.

Att förstå sin egen och andras beslutsprocess och vad som kan påverka den är en viktig nyckel till framgång. Vi har nog alla fattat beslut som man i efterhand insåg inte blev så bra.

Inte minst kan andra uppfatta beslutet helt annorlunda än vad jag själv avsåg.

Vad är det då som påverkar hur vi fattar beslut?
Det finns en hel del forskning i ämnet, inte minst inom det relativt nya forskningsområdet som kallas beteendeekonomi.

Redan på 60-talet funderande man på hur det kan komma sig att kloka, erfarna och kunniga människor kan fatta katastrofala beslut i grupp och ett begrepp som kallas Group-thinking etablerade sig.

Group-thinking riskerar att uppstå när en grupp är homogen, det finns en stark ledare, gruppen är isolerad och det finns ett yttre hot.

Risken är att det uppstår en bristfällig analys och beslutprocess. Gruppens medlemmar stävar efter enighet, vilket kan begränsa viljan eller förmågan till realistiska värderingar av situationen och också förmågan att se och analysera alternativ.

Gruppens medlemmar vill också uppskattas inom sin grupp, så det är lätt att anpassa sig till de som är ledande i gruppen.

För att undvika group-thinking krävs en medvetenhet om risken och att man aktivt uppmuntrar invändningar och olika perspektiv på frågeställningar.

Hjärnan väljer den lätta vägen
Vi har en tendens att välja den lata, lätta vägen, även när det gäller beslut. Våra hjärnor sparar gärna på energin och många beslut sker därför intuitivt och spontant.

När vi behöver lägga mycket energi, tid och kraft på ett beslut, och inte minst om man upplever stor risk att fatta fel beslut (göra en förlust), skjuter vi lätt upp beslutet eller gör inte en rationell analys innan beslutet.

Under de senaste åren har begrepp som ”beteende-ekonomi” och ”nudging” fått fäste. Insikten att vi inte är rationella varelser som fattar beslut baserade på fakta och rationella övervägande har fått alltmer stöd även i forskningen.

Nudging innebär att vi ”knuffar” (underlättar för) beslutfattaren åt det håll vi vill. Ibland är vi också utsatta för nudging utan att vi förstår det. Är, till exempel, något förkryssat när du skall välja alternativ, är chansen mycket stor att du väljer det förkryssade alternativet jämfört om det inte är förkryssat.

Förlustaversion
De flesta av oss tycker inte om att förlora något. Värdet av något positivt kompenserar inte för smärtan i att förlora: pengar, tid eller prestige.

Man pratar om att det krävs upp till tolv beröm för att kompensera för en negativ kritik. Vissa av oss minns kritiska kommentarer för evigt, medan beröm och uppmuntran snabbt försvinner bort.

Förluster smärtar mer, än vad vinster får oss att må bra. Vinster har också en avtagande effekt över tid. Vi vänjer oss vid det nya läget och det uppfattas inte längre som en vinst.

Tips när du skall fatta beslut:

  • Fokusera på beslutsprocessen. Ta fram alla fakta du kan få fram först, låt därefter dina värderingar vägleda dig i ditt beslut.
  • Rättvisenormen. Kommer beslutet uppfattas som rättvist? Beslut som uppfattas som orättvisa kan skapa mycket motstånd.
  • Var medveten om att saker som dagsform och humör påverkar våra beslut mycket mer än vi tror. Är vi på dåligt humör är risken större att vi fattar ”hårda” beslut som vi kanske ångrar sedan. Är vi på bra humör kan vi underskatta riskerna i våra beslut.
  • Det är lätt att hamna i ”group-thinking”. Om ni är flera som skall fatta beslut, låt alla tänka igenom beslutet själva innan det är dags att fatta beslutet. Lyssna extra noga på den som tycker tvärtom eller har andra perspektiv.
  • Är det min rädsla för förlust det som i för stor utsträckning vägleder mig i mitt beslut? Var medveten om vilka förluster du är rädd för. Arbetar du mer för att slippa förlora något, än satsar på att vinna?
  • Vem som pratar först och lägger det första förslaget har stor betydelse för utgången av en diskussion. Om många tror att det första förslaget har stort stöd så är risken att andra argument inte kommer upp ens. Vi är ofta inte så självständiga som vi tror. Säkerställ att alla argument kommer fram, både de som är för och de som är emot.

Charlotta Schenholm
Managementkonsult på Vilja Ledarskap, som erbjuder stöd och utbildning inom bland annat ledarskap, grupputveckling och förhandlingsteknik.

Lästips

”Brus” Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Suynstein
”Beslut och Beteenden, att räkna med människan” Rickard Thaler
”Tänka snabbt och Långsamt” Daniel Kahneman

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega